Aktualności

Rekrutacja

Zakończono rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki Biotechnologia, Kynologia i Zootechnika  w systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się 257 osób, w tym z 1 preferencją 164 osoby. Przyjętych zostało 104 studentów w tym:

- 37 osób na kierunek Biotechnologia

- 37 osób na kierunek Kynologia

- 30 osób na kierunek Zootechnika