Aktualności

Zapraszamy do składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zobowiązani są do  złożenia w określonym terminie (zgodnie z terminami rekrutacji) kompletu dokumentów w siedzibie  wydziałowej komisji rekrutacyjnej przy ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin pokój nr 1/04; 1/08/; 1/18, tel. 91 449 67 51; 91 449 67 52; 91 449 67 54

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjecia na WBiHZ ZUT w Szczecinie - studia drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019 ( semestr letni)

Lista wg alfabetu

Lista wg punktacji

Trwa rekrutacja na studia II stopnia

Do 22 lutego można rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacji. Od 15 lutego br. zarejestrowanych kandydatów zapraszamy do składania dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjej przy ul. Klemensa Janickiego 32, pokój nr: 1/04, 1/08/, 1/18 w godzinach 8.00-15.00.

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/19

Na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w roku akademickim 2018/19, odbywa się rekrutacja na następujące kierunki rozpoczynające się od semestru letniego:

 BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia

  • Biotechnology in animal production and environmental protection
  • biotechnologia w produkcji roślinnej
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
  • bioinżynieria produkcji żywności
  • nanobioinżynieria

KYNOLOGIA - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia

  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

Szczegółowych informacji udzielają: