Terminy rekrutacji

Harmonogram naboru - semestr letni 2018/2019

  • HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019

rejestracja internetowa

 14.01.12.02.2019 r.

testy kwalifikacyjne 

 13–14.02.2019 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 15.02.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 15.–21.02.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 22.02.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 08.03.2019 r.

  • SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: 

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

z dopiskiem: rekrutacja