Aktualności

Wyniki rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Listy kandydatów przyjętych, wpisanych na listę studentów:

Kierunek kynologia - lista alfabetyczna, lista wg punktacji

Listy przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia kierunek kynologia i zootechnika

Listy przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia kierunek kynologia i zootechnika

www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20192020/listy-przyjetych-na-studia-niestacjonarne-i-stopnia.html

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek biotechnologia i zootechnika N2 (alfabetyczna i wg punktacji)

Druga tura rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Zapraszamy do rejestracji w  Internetowym Systemie Rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia.

Wolne miejsca są jeszcze na kierunkach: biotechnologia, kynologia, zootechnika.

W rekrutacji w drugiej turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Adres: ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką),  tel. 091 449 6752,  091 449 6754, 091 449 6703

Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Listy kandydatów przyjętych, wpisanych na listę studentów:

Kierunek biotechnologia - lista alfabetyczna, lista wg punktacji

Kierunek kynologia - lista alfabetyczna, lista wg punktacji

Kierunek zootechnika - lista alfabetyczna, lista wg punktacji

Kierunki studiów na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Szczegółowe informacje dot. przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów znajdują się na stronie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • biotechnologia - specjalności:
  • biotechnologia w produkcji roślinnej
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
  • bioinżynieria produkcji żywności
  • nanobioinżynieria (w ramach programu POWER)
  • Biotechnology in Animal Production and Environmental Protection (w ramach programu POWER)
 • kynologia - specjalności:
  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna
 • zootechnika - specjalności:
  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt