Aktualności

Kierunki studiów na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów znajdują się na stronie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • biotechnologia - specjalności:
  • bioinżynieria - nowa specjalność
  • nanobioinżynieria
  • Biotechnology in Animal Production and Environmental Protection
 • kynologia - specjalności:
  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna
 • zootechnika - specjalności:
  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt