Kynologia

Studia pierwszego stopnia:

 • stacjonarne (7 semestrów)
 • niestacjonarne (7 semestrów)

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem inżynierskim. Kierunek posiada profil praktyczny.

 

Studia drugiego stopnia:

 • studia stacjonarne (3 semestry)
 • studia niestacjonarne (3 semestry)

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim. Szczegółowe informacje na temat programu studiów znajdują się na stronie internetowej kynologii.

 

Poniżej przedmioty realizowane w trakcie trwania studiów pierwszego stopnia (w kolejności alfabetycznej):

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy do wyboru (angielski lub niemiecki)
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Prawo pracy
 • Przedmioty humanistyczne do wyboru (filozofia, socjologia, etyka lub psychologia)
 • Wychowanie fizyczne

B. Przedmioty podstawowe

 • Anatomia zwierząt
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biologia ogólna
 • Chemia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dobrostan zwierząt
 • Ekologia
 • Endokrynologia
 • Fizjologia zwierząt
 • Genetyka ogólna
 • Immunologia i immunoprofilaktyka weterynaryjna
 • Informatyka
 • Mikrobiologia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Parazytologia weterynaryjna
 • Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierząt
 • Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcych
 • Psychologia zwierząt
 • Statystyka matematyczna
 • Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron WWW
 • Zoologia

C. Przedmioty kierunkowe

 • Agresja u psów 
 • Diagnostyka ultrasonograficzna psów
 • Dogoterapia
 • Etologia i behawior
 • Genetyka psów
 • Grzybice psów
 • Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów
 • Kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psów
 • Mutacje genetyczne u psów
 • Najczęstsze zatrucia u psów
 • Nowotwory u psów
 • Organizacje i związki kynologiczne
 • Pies w sporcie i rekreacji
 • Podstawy biochemii klinicznej psów
 • Podstawy szkolenia psów
 • Położnictwo psów
 • Profilaktyka i patologia w rozrodzie psów
 • Psy rasowe
 • Rehabilitacja psów
 • Szkolenie psów przewodników osób niewidomych
 • Szkolenie psów ratowniczych
 • Szkolenie psów stróżujących i obronnych
 • Szkolenie szczeniąt i psów młodych
 • Układanie psów myśliwskich
 • Układanie psów pasterskich
 • Użytkowanie psów
 • Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psów
 • Żywienie psów

 

D. Przedmioty do wyboru

Blok 1:

 • pakiety oprogramowania biurowego,
 • tworzenie i zarządzaniem serwisem internetowym,
 • podstawy grafiki komputerowej i multimediów,

 

Blok 2: 

 • socjalizacja zwierząt,
 • wybrane zaburzenia zachowania psów,
 • organizacja socjalna psów,
 • pies w środowisku wiejskim i miejskim

 

Blok 3:

 • organizacja wystaw i pokazów,
 • handling i junior handling,
 • konkursy i próby pracy psów użytkowych,

 

Blok 4:

 • hodowla owadów użytkowych,
 • podstawy chowu i hodowli świń,
 • użytkowanie koni i kuców,
 • chów ptaków użytkowych i ozdobnych,

 

Blok 5:

 • chów bydła,
 • fermowy chów jeleniowatych,
 • chów alpak, lam, bawołów i wielbłądów,
 • chów owiec i kóz,

 

Blok 6:

 • ksenobiotyki w karmach dla psów,
 • podstawy toksykologii weterynaryjnej,
 • profilaktyka żywieniowa i dietetyka,
 • diagnostyka substancji antyodżywczych w karmach dla psów,
 • alternatywne metody żywienia psów.

 

Blok 7:

 • zioła w działaniu przeciwpasożytniczym,
 • ziołolecznictwo w weterynarii,
 • medycyna alternatywna psów,

 

Blok 8:

 • środowiskowe przyczyny chorób psów,
 • wybrane choroby wirusowe i bakteryjne psów,
 • wybrane choroby psów,
 • profilaktyka aparatu ruchu u psów,
 • fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowej,

 

Blok 9:

 • cytogenetyka psów,
 • markery genetyczne w hodowli zwierząt,
 • badania molekularne w diagnostyce weterynaryjnej – aspekty praktyczne,
 • proteomika,

 

Blok 10:

 • wymagania oraz uwarunkowania prawne dotyczące schronisk dla zwierząt,
 • projektowanie schronisk i przytulisk dla zwierząt,
 • pet sitting i hotele dla zwierząt,
 • zapobieganie bezdomności,
 • etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psów,
 • opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzęta.

 

Blok 11:

 • pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkach,
 • odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego i zaburzonego rozwoju,
 • inżynieria embrionalna psów,
 • embriologia i zaburzenia rozwojowe psów.

 

Blok 12:

 • bezpieczeństwo i higiena produkcji karm,
 • mikrobiologia karm,
 • surowce do produkcji karm,
 • technologia produkcji karm przemysłowych dla psów,
 • dodatki w żywieniu zwierząt domowych,

 

Blok 13:

 • terapie z udziałem zwierząt,
 • hipoterapia,
 • wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych i ratunkowych.

 

Blok 14:

 • genomika psowatych,
 • epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionych,
 • filogenetyka i ewolucja psa

 

Blok 15:

 • chów i hodowla zwierząt amatorskich,
 • amatorski chów zwierząt egzotycznych,
 • chów i hodowla kotów.

 

Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie:

 • jako specjalista kynolog w służbach mundurowych - policja, areszt śledczy, służba więzienna, straż graniczna, straż pożarna, itp.
 • w ośrodkach szkolenia psów sportowych
 • w lecznicy weterynaryjnej (jako recepcjonista, konsultant ds. żywienia, użytkowania, hodowli lub pielęgnacji psa)
 • jako konsultant lub przedstawiciel handlowy producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów 
 • jako zoopsycholog w terapii psów z problemami behawioralnymi
 • w organizacjach i związkach kynologicznych (ZkwP, ZPR, KPR)
 • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności (TOZ, schroniska, przytuliska)
 • może założyć własną działalność gospodarczą:

        - hodowla psów rasowych

        - hotel dla psów

        - ośrodek szkoleniowy dla psów i ich właścicieli

        - sklep zoologiczny lub e-sklep

        - ośrodek organizujący aktywne wakacje z psem

        - dietetyk

        - salon groomerski i spa dla psa

        - przytulisko dla psów

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

 

Przekonaj się sam, że warto u nas studiować: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

tel. 91-449-6752, 91-449-6754