Koło Naukowe Anatomii Zwierząt

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Baranowski

 

HISTORIA

Rok założenia: 2008

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Członkowie Koła prowadza badania z zakresu kranio- i osteometrii szkieletu różnych gatunków ssaków i ptaków zwierząt domowych i wolno żyjących ze współczesnych ekosystemów oraz archeofauny Pomorza Zachodniego z okresu wczesnego średniowiecza. 

 

OSIĄGNIĘCIA

Coroczne aktywne uczestnictwo członków Koła w Uczelnianych Sesjach Kół Naukowych – bez wyróżnień.

 

LICZBA CZŁONKÓW: 8 (z kierunków biotechnologia i zootechnika)