Koło Naukowe Inżynierii Genetycznej i Komórkowej "TRITORIUM"

SKN Inżynierii Genetycznej i Komórkowej „TRITORIUM” zostało założone w 2007 r. Działa ono przy Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających w Zakładzie Cytogenetyki Molekularnej. „TRITORIUM” skupia studentów zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań i umiejętności praktycznych w pracach laboratoryjnych w dziedzinie genetyki oraz inżynierii komórkowej.

 

OPIEKUNOWIE:

Rok akademicki 2017/2018:

 1. Członkowie SKN „TRITORIUM”:
  • Martyna Podgajna (WBiHZ) – prezes (martyna.podgajna.bio@gmail.com)
  • Marta Gołębiewska (WBiHZ)
  • Kamila Dubrowska (WBiHZ)
  • Paulina Bełczącka (WNOZiR)
  • Patrycja Oberska (WNOZiR)
 2. Udział w konferencjach:
  • Dziarmaga Agnieszka, Dubrowska Kamila, Gołębiewska Marta, Podgajna Martyna, Zaborski Daniel, Dybus Andrzej, Jędrzejczak–Silicka Magdalena: Analiza polimorfizmów w genach DRD4 oraz MAOB u psów. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – problemy i wyzwania”, ZUT w Szczecinie, czerwiec 2018; forma uczestnictwa: poster, aktywna.
  • Dubrowska Kamila, Gołębiewska Marta, Podgajna Martyna: Genetyczne podłoże dysplazji stawu biodrowego u psów. XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Kierunki badawczo–rozwojowe młodych”, Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, wrzesień 2018; forma uczestnictwa: prezentacja ustna, aktywna.

Tematyka aktualnie prowadzonych/planowanych badań:

 • Polimorfizmy odpowiedzialne za genetyczne uwarunkowanie dysplazji stawów biodrowych u psów
 • Badanie polimorfizmu potencjalnie odpowiedzialnego za hipertermię złośliwą u kotów
 • Mutageneza chemiczna
 • Badanie cytotoksyczności na różnych liniach komórkowych
 • Wpływ pola elektromagnetycznego na hodowle komórkowe

Wcześniejsze osiągnięcia:

 • Krystyna Dudaniec zajęła II miejsce w sekcji Towaroznawczej za pracę pt. „Wpływ stężenia CaCl2 na wydajność transformacji komórek kompetentnych E. coli". 16-17.05.2013, XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Grzegorz Polikiewicz: wyróżnienie na 38. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych (2008) ”Polimorfizm genów FTO oraz receptora 2A serotoniny a otyłość człowieka.
 • Grzegorz Polikiewicz: II miejsce na 37. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych (2007) ”Polimorfizm genu receptora dopaminowego typu 4 (DRD4) człowieka”.