Kierunek Biotechnologia

Wykaz Instytucji

Z wykazem powinni zapoznać się studenci, którzy planują odbyć praktyki programowe. 

Studenci powinni odbyć 4 tygodniową praktykę programową w okresie wakacji letnich. Poniższy wykaz dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia. Studenci mogą zamiennie wybierać: miejsca, firmy, instytucje, do odbycia praktyki z poniższego wykazu oraz dodatkowo z zaproponowanego wykazy dla studentów kierunku: Biotechnologia. Poniższy wykaz Instytucji i Firm będzie aktualizowany. Jeżeli zostaną dostrzeżone przez studentów jakieś dane - jako nieprawdziwe, to proszę przekazać do Działu Praktyk a zostaną one poprawione. Zgodnie z programem praktyk wszyscy studenci muszą zrealizować wybrane elementy z programu praktyk, należy wykorzystać poniższy zbiór instytucji lub z zaproponowanej przez studenta firmy. Student może odbyć praktykę w dwóch miejscach. Proszę odwiedzić wybraną instytucję, aby ustalić z przedstawicielem danej firmy, warunki odbywania praktyki studenckiej. 

Wykaz Instytucji dla studentów kierunku Biotechnologia

Z wykazem powinni zapoznać się studenci, którzy planują odbyć programowe praktyki. 

Studenci kierunku Biotechnologia, powinni odbyć 4 tygodniową praktykę biotechnologiczną praktykę specjalizacyjną. Poniższy wykaz dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia. Studenci mogą zamiennie wybierać miejsca, firmy, instytucje, do odbycia praktyki z wykazu zaproponowanego dla Biotechnologów. Poniższy wykaz Instytucji i Firm będzie aktualizowany. Jeżeli zostaną dostrzeżone przez studentów jakieś dane - jako nieprawdziwe, to proszę przekazać do Działu Praktyk a zostaną one poprawione. Wykaz został przygotowany według kryterium terytorialnego. Zgodnie z programem praktyk wszyscy studenci muszą zrealizować wybrane elementy z programu praktyk z poniższego zbioru instytucji lub z zaproponowanej firmy. Proszę odwiedzić wybraną instytucję, aby ustalić z przedstawicielem danej firmy, warunki odbywania praktyki studenckiej. Szczegółowy wykaz miejsc do odbycia praktyki z danego regionu, jest dostępny w Dziale Praktyk.