Aktualności

Wyjazd studyjny dla polskich i niemieckich studentów oraz rolników w dniach 14 -15 paździenika 2019 r. 19.09.2019 08:46

Temat: Współpraca transgraniczna i wymiana doświadczeń na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych polsko-niemieckiego pogranicza.

W programie wiele ciekawych rozmów z właścicielami gospodarstw podejmującymi różne formy działalności zarówno rolniczej jak i pozarolniczej w oparcie o wykorzystanie własnego potencjału, zasobów lokalnych i walorów przyrodniczych.

Wyjazd jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Rezerwacji można dokonać do dnia 30.09.2019 r. na adresy email:
malgorzata.szewczuk@zut.edu.pl
infp@dpl-regionalzentrum.de
ewa.kwita@zut.edu.pl

Informacja telefoniczna: 91 449 6703