Opiekunowie poszczególnych lat studiów

OPIEKUNOWIE

 

Poziom studiów

Rok studiów

Rocznik

Kierunek studiów

BIOTECHNOLOGIA

KYNOLOGIA STACJONARNA

KYNOLOGIA NIESTACJONARNA

ZOOTECHNIKA

Studia pierwszego stopnia

I

2018/2019

dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka

dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak

 

dr hab. inż. Renata Pilarczyk

II

2017/2018

dr hab. Dariusz Gączarzewicz

dr Katarzyna Królczyk

prof. dr hab. inż. Katarzyna Kavetska

dr inż. Agnieszka Herosimczyk

III

2016/2017

dr hab. Jolanta Karakulska

dr hab. inż. Wioletta Biel

dr inż. Daniel Zaborski

dr inż. Beata Matysiak

IV

2015/2016

dr hab. inż. Andrzej Dybus

 

 

dr hab. inż. Beata Seremak

Studia drugiego stopnia

I/II

2017/2018

dr hab. inż. Katarzyna Michałek

 

 

dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk