Kynologia

Studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki na II roku (4 semestr) oraz 4-tygodniowej praktyki na III roku (6 semestr) w czasie wakacji 2020 roku.

Studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 mają obowiązek odbycia 24-tygodniowej praktyki od 6 semestru (marzec-sierpień).

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2019/2020 KY S1/N1 rok II i III

Informacje dotyczące praktyk ekonomicznych w roku akademickim 2019/2020 KY S1/N1 rok III

Sylabus KRK KY S1/N1 rok II i III (realizacja rok 2019/2020)

PRAKTYKA SEMESTRALNA (realizacja na 6. semestrze, obowiazuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

Informacje dotyczące praktyk KY S1/N1 rok I (realizacja na III roku 2021/2022)

REGULAMIN realizacji i zaliczania semstralnych praktyk zawodowych na kierunku kynologia od roku akademickiego 2020/2021

Sylabus KRK KY S1/N1 rok III (realizacja na III roku 2021/2022)

Przykładowe miejsca praktyk KY S1/N1

Praktyka ekonomiczno-organizacyjna i w Ośrodku szkolenia psów dla III roku:

Propozycje miejsc praktyki ekonomicznej Kynologia S1/N1 rok III/6 semestr

Cele i metody praktyki ekonomicznej Kynologia S1/N1/ rok III/6 semestr

Praktyka w Ośrodku szkolenia psów Kynologia S1/N1 rok III/6 semestr

Opinia Opiekuna praktyk - druk KY S1/N1

 

 

Proszę odwiedzić poniższe zakładki: