Kynologia

Studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki na III roku (6 semestr) w czasie wakacji 2021 roku.

Studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 mają obowiązek odbycia 24-tygodniowej praktyki od 6 semestru (marzec-sierpień).

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2020/2021 KY S1/N1 rok III (format:  pdf, rozmiar:  321 KB)

Sylabus KRK KY S1/N1 rok II i III (realizacja rok 2020/2021) (format:  pdf, rozmiar:  158 KB)

PRAKTYKA SEMESTRALNA (realizacja na 6. semestrze, obowiazuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

Informacje dotyczące praktyk KY S1/N1 rok I (realizacja na III roku 2021/2022)

REGULAMIN realizacji i zaliczania semstralnych praktyk zawodowych na kierunku kynologia od roku akademickiego 2020/2021 (format:  docx, rozmiar:  32 KB)

Sylabus KRK KY S1/N1 rok III (realizacja na III roku 2021/2022)  (format:  pdf, rozmiar:  320 KB)

Przykładowe miejsca praktyk KY S1/N1 (format:  pdf, rozmiar:  175 KB)

Praktyka ekonomiczno-organizacyjna i w Ośrodku szkolenia psów dla III roku:

Propozycje miejsc praktyki ekonomicznej Kynologia S1/N1 rok III/6 semestr

Cele i metody praktyki ekonomicznej Kynologia S1/N1/ rok III/6 semestr (format:  doc, rozmiar:  35 KB)

Praktyka w Ośrodku szkolenia psów Kynologia S1/N1 rok III/6 semestr

Opinia Opiekuna praktyk - druk KY S1/N1 (format:  doc, rozmiar:  18,07 KB)

 

 

Proszę odwiedzić poniższe zakładki: