Ogłoszenia - informacje bieżące

Zaliczenie praktyk - 7 marca 2019 r. (czwartek)

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. (czwartek)  w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

Godzina zostanie podana później.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 02 lutego 2019 r. (sobota) godz. 09:30

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 02 lutego 2019 r. (sobota) godz. 09:30 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 29 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 13:30

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 13:30 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk 18 października 2018 r. (czwartek) godz. 13:30

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 18 października 2018 r. (czwartek) godz. 13:30 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zapisanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

 

Zaliczenie praktyk 27 września 2018 r. (czwartek) godz. 10:00

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/07.

Proszę o zapisanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

 

Zaliczenie praktyk 2017/2018

Zaliczenie praktyk 2017/2018 odbędzie się w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32.

Zaliczenie zaczyna się o godz. 9:00.

04.09.2018 r. - sala 1/07

05.09 – 15.09.2018 r. - sala 1/06

 

 

Zaliczenie praktyk 2017/2018

Zaliczenie praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia.

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie

przed rozpoczęciem praktyki:

 • umowę,
 • kopie polisy NNW,

po odbyciu praktyki:

 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • opinię wraz z oceną od opiekuna zakładowego,
 • konspekt,
 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

 Harmonogram  zaliczenia praktyki wrzesień 2018 dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika:

TERMINKIERUNEK
04.09.2018wtorekod godz. 9:00biotechnologia
05.09.2018środaod godz. 9:00zootechnika, rok II
06.09.2018czwartekod godz. 9:00kynologia
07.09.2018piątekod godz. 9:00kynologia
10.09.2018poniedziałekod godz. 9:00biotechnologia
11.09.2018wtorekod godz. 9:00zootechnika
12.09.2018środaod godz. 9:00zootechnika
13.09.2018czwartekod godz. 9:00kynologia
14.09.2018piątekod godz. 9:00kynologia
15.09.2018sobotaod godz. 9:00

kynologia

Zapisy przyjmuje:

mgr Ewa Kwita

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08

tel. 91-449-6703

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

Zaliczenie zaległych praktyk

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 10:00  w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 29 w p. 1/06.

Proszę o zapisanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu, p. 1/08.

 

 

Spotkania z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Zawodowych

Terminy obowiązkowych spotkań w sprawie praktyk

 1. Kynologia rok I semestr 2 - 28.03.2018 r. (środa), godz. 9:00, ul. K. Janickiego 32 p. 0/21
 2. Kynologia rok II semestr 4 - 4.04.2018 r. (środa), godz. 13:30, ul. K. Janickiego 32 p. 0/21
 3. Biotechnologia rok III semestr 6 - 5.04.2018 r. (czwartek), godz. 13:45, ul . K. Janickiego 29 p. 3/06
 4. Zootechnika rok III semestr 6 - 6.04.2018 r. (piątek), godz. 11:00, ul. K. Janickiego 29 p. 3/06

 

 

Obowiązkowe spotkania w sprawie praktyk studenckich

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE

Informuję o terminie obowiązkowego spotkania w sprawie praktyk studenckich dla studentów kierunku zootechnika S1, 2 rok, 4 semestr

Miejsce i termin: 28.03.2018 (środa), godz. 12:30, ul. K. Janickiego 29 Szczecin, p. 3/09

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych

 

 

Termin zaliczenia praktyk z 2016/2017 dla wszystkich kierunków

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 06 marca 2018 r. (wtorek) godz. 10:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisanie się na w/w termin zaliczenia.

 

 

Termin zaliczenia praktyk z 2016/2017 dla wszystkich kierunków

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/07.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisanie się na w/w termin zaliczenia.

 

 

Termin zaliczenia praktyk z 2016/2017 dla wszystkich kierunków

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 11/06.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisanie się na w/w termin zaliczenia.

 

 

Terminy zaliczeń z praktyk programowych w 2017 r.

Harmonogram zaliczeń praktyk dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisywanie się na konkretny termin zaliczenia.

Zaliczenie odbędzie się w sali:  11/06(sala obron) lub  1/07(sala seminaryjna) w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32.

Harmonogram zaliczeń

 

 

Terminy praktyk w Szczecińskim Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce dla studentów kierunku kynologia

Podano terminy praktyk w Szczecińskim Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku kynologia. Więcej informacji w zał.