Zootechnika

Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia 3-tygodniowej praktyki w 4 semestrze oraz 6-tygodniowej praktyki w 6 semestrze w czasie wakacji 2020 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Studenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki w 1 semestrze w czasie wakacji 2020 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2019/2020

Sylabus KRK ZOOT S1 rok II i III

Sylabus KRK ZOOT S2 rok I

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok II

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok III i ZOOT S2 rok I

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok II

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok III

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S2 rok I