Zootechnika

Studenci pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia 3-tygodniowej praktyki na 4 semestrze oraz 6-tygodniowej praktyki na 6 semestrze wg KRK w instytucjach w czasie wakacji 2019 roku

Studenci drugiego stopnia mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki na 1 semestrze wg KRK w instytucjach w czasie wakacji 2019 roku

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2018/2019

Sylabus KRK ZOOT S1 rok II

Sylabus KRK ZOOT S1 rok III

Sylabus KRK ZOOT S2 rok I

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok II

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok III i ZOOT S2 rok I

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S2