Koło Naukowe Żywieniowców

Opiekun Koła: dr hab. inż. Wioletta Biel 

Data założenia: 2001 rok 

Założyciel i pierwszy opiekun: dr inż. Krzysztof Antczak 

Reaktywacja SKN: 2009 rok 

Zebranie założycielskie odbyło się 07.04.2009 r. 

Od początku istnienia jedną z podstawowych form działania SKN było organizowanie zebrań referatowo-dyskusyjnych i uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, sejmikach bądź sympozjach krajowych oraz międzynarodowych.

 

Główne kierunki badań: 

 • pogłębianie zainteresowań studentów dotyczących problematyki związanej z żywieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • pogłębianie zainteresowań studentów dotyczących problematyki związanej z żywieniem psów
 • ocena wartości pokarmowej karm i pasz na podstawie analiz chemicznych wykonywanych w laboratorium Jednostki
 • popularyzacja nowoczesnych metod żywienia zwierząt, prowadzenie obserwacji i doświadczeń żywieniowych na zwierzętach 
 • pogłębianie zainteresowań studentów dotyczących problematyki żywienia i odżywiania człowieka

Dwie sekcje: 

 • Sekcja Żywienia Zwierząt
 • Sekcja Żywienia Człowieka

WSPÓŁPRACA:

członkowie SKN Żywieniowców współpracują ze studentami z innych SKN na Wydziale BiHZ, m. in.  ściśle współpracują  z SKN Kynologów oraz SKN HZP „TAURUS” .  Współpracujemy także z kołami naukowymi w Polsce, m. in. na SGGW w Warszawie - z Kołem Naukowym Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych. 

Integracja z członkami z innych SKN-ów zaowocowała wspólnie podjętymi badaniami, wynikiem czego są wspólne prace doceniane i nagradzane podczas konferencji, warsztatów i innych form aktywności kół naukowych.

Członkowie z innych kół naukowych mogą również korzystać z bazy laboratoryjnej opiekuna SKN Żywieniowców.

Informacje o działalności:

Rok akademicki 2018/2019:

 

 

VI Warsztaty Kynologiczne pn. "80-lecie Związku Kynologicznego w Polsce"

 

 

W dniach 17-18 maja br. miały miejsce VI Warsztaty Kynologiczne pn. "80-lecie Związku Kynologicznego w Polsce", w ramach których wydano materiały z warsztatów. Członkowie SKN ŻYWIENIOWCÓW aktywnie wzięli w nich udział  publikując następujące prace:

"MCT w diecie psa" autorstwa Jagoda Kępińska (KN, S1, rok III), Sylwia Nowak (KN, S1, rok III):

"Potencjał antyoksydacyjny wrotyczu pospolitego (Tanacetum vulgare L.)" autorstwa: Anna Szewczyk (Z, S2, rok I), Natalia Maćkowska (BT, S2):

"Zasady określania dziennego zapotrzebowanie energetycznego i odżywczego dla szczeniąt" autorstwa Sandra Łączkowska (KN, S1, rok II), Julia Pętlak (KN,S1, rok II), Kamila Mateuszuk (KN,S1, rok II).

Całość do obejrzenia:

Materiały z warsztatów "80-lecie Związku Kynologicznego w Polsce", Barzkowice 17-18.05.2019 (ISBN: 978-83-7663-293-3)

 

 

 

 

Sapere aude czyli studenci kierunku kynologia na konferencji naukowej w Krakowie”

 

 

W dniu 19 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyła się druga już konferencja naukowa dotycząca żywienia psów i kotów z cyklu Nauka – Praktyce: „Otyłość i nadwaga u psów i kotów – przyczyny, konsekwencje, zapobieganie” zorganizowana przez Katedrę Żywienia i Dietetyki Zwierząt,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Miejsce konferencji to Centrum Kongresowe UR Kraków.

W wydarzeniu uczestniczyły studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców: Sylwia Nowak (studentka III roku kynologii) oraz Joanna Rzetecka (studentka I roku kynologii).

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski kierownik Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt. Następnie odbyło się sześć wykładów.

Pierwszy i trzeci wykład zostały wygłoszone przez Univ.-Prof. Dr. Jurgen Zentek z Niemiec. Pierwsze wystąpienie było na temat„Kondycja zwierząt domowych – czy możemy mówić  o epidemii otyłości?[Pet’s body condition – can we talk about an obesity epidemic?]. Dane przekazana przez profesora były alarmujące. Na podstawie wielu ankiet oraz badań profesor Zentek pokazał, że kondycja zwierząt domowych tak naprawdę jest odbiciem kondycji właścicieli. Coraz więcej psów i kotów staje się otyłe nie tylko ze względu na złą dietę, ale i coraz mniejszą ilość ruchu.

Kolejny wykład nt. „Jak bezpiecznie odchudzić zwierzę?”[How to help your animal lose weight safely?] ponownie zaprezentowa łUniv.-Prof. Dr. Jurgen Zentek. Tym razem profesor skupił się na skutkach, czyli postępowaniu gdy mamy już psa otyłego. Pan profesor opowiadał jak pomaga swoim pacjentom w bezpieczny sposób wrócić do prawidłowej masy ciała, a uwaga słuchaczy została zwrócona nie tylko na zwierzę, ale też i na postać właściciela, który to zazwyczaj jest główną, a w wielu przypadkach jedyną przyczyną złego stanu zdrowia zwierzęcia. Profesor Zentek radził jak rozmawiać z właścicielami, aby zachęcić ich do przestrzegania norm pokarmowych oraz jak niwelować prawdopodobieństwo powrotu do zbyt dużej masy już po procesie odchudzania.

Kolejny wykład był na temat „Błędy żywieniowe popełniane przez właścicieli psów i kotów”, który przedstawiła dr inż. Olga Lasek z UR w Krakowie. Poruszony został temat błędów popełnianych przez właścicieli na podstawie wielu przeprowadzonych ankiet. Zaskakującym było to, jak wielu z opiekunów, zarówno psów i kotów nie widziało nadwagi u swojego pupila. Wiele osób, którym pokazano jak powinna prawidłowo wyglądać sylwetka psa lub kota wciąż upierało się, że ich zwierzak ma prawidłową masę ciała, a utrata choćby kilkuset gramów spowodowałaby to, że ich podopieczny byłby za chudy.

W dalszej kolejności Pani Marta Labuda, lekarz weterynarii przestawiła referat nt. „Aktywność fizyczna – podstawa piramidy żywieniowej zwierząt”. Poruszono temat aktywności fizycznej, jako podwalin do prawidłowej masy ciała i dobrej kondycji podopiecznych. Pani doktor w swojej pracy codziennie styka się z otyłymi czworonogami, u których w wielu przypadkach właśnie wprowadzenie aktywności fizycznej jest doskonałym remedium na problem z kontrolą masy ciała. Warto podkreślić, że w gabinecie aktywność ta zawsze dostosowana jest zarówno czasem, jak i intensywnością oraz rodzajem treningu do możliwości pupila, a stopień trudności jest zwiększany wraz z poprawiającą się kondycją zwierzęcia.

Na zakończenie odbyły się dwa wykłady wyczekiwane chyba przez większość uczestników, w tym przez członkinie SKN Żywieniowców. Wykład na temat „Zaburzenia apetytu u psów i kotów – przyczyna czy konsekwencja chorób?”przedstawił dr n. wet Michał Ceregrzyn, którego studenci kynologii znają na pewno jako głównego autora podręcznika "Podstawy żywienia psów i kotów", z którego od lat rzetelną wiedzę zdobywają niezliczone rzesze studentów, pochłanianych w wir fascynującego świata nauki o żywieniu psów i kotów. Przy okazji można było zdobyć autograf doktora na książce (fot. Nowak S.). Pan doktor pracuje w klinice weterynaryjnej w Warszawie, jest ekspertem POLKARMy, od wielu lat pełni funkcję Kierownika ds.Żywienia i Opieki nad Zwierzętami w Mars Polska. Doktor Ceregrzyn poruszył nie tylko temat otyłości, ale także drugi skrajny temat - jak wbrew pozorom bardzo powszechna wśród zwierząt domowych jest anoreksja. O ile w przypadku otyłości właściciele często nie są świadomi złego stanu zdrowotnego, o tyle w przypadku anoreksji dużo częściej udają się do gabinetu weterynaryjnego. Podwaliny anoreksji często są bardzo odmienne, od behawioralnych spowodowanych nie tylko zachowaniem właścicieli, ale także w przypadku psów adoptowanych przeżyciami z przeszłości, aż po zmiany spowodowane przez różne stany chorobowe, zazwyczaj zwierzę wyraża niechęć do pobierania pokarmu ze względu na dyskomfort.

Ostatni wykład nt. „Aktualne wyzwania dietetyczne w leczeniu otyłości i niedożywienia psów i kotów” przestawiła doktor Agnieszka Kurosad, lekarz weterynarii, znana studentom na pewno również jako współautorka podręcznika "Podstawy żywienia psów i kotów", z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pani doktor przedstawiła jakie są aktualne wyzwania w otyłości i niedożywieniu psów. Podczas tego przemówienia poruszany był także temat psów z nietolerancjami oraz alergiami pokarmowym.

 

Konferencje zakończyła dyskusja prelegentów z uczestnikami konferencji.Grono ekspertów opowiedziało o zapobieganiu, przyczynach i konsekwencjach otyłości psów. Temat bardzo ważny, gdyż dotyka coraz więcej zwierząt domowych. Podczas konferencji naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie czy już możemy mówić o epidemii w kontekście otyłości. Omówione zostały błędy żywieniowe popełniane przez właścicieli psów i kotów, ale również uzyskać można było odpowiedź na pytanie jak bezpiecznie odchudzić psa jeżeli jego masa ciała wymknęła się spod naszej kontroli. Ważnym tematem były zaburzenia apetytu u psów. Wyciągnięto wspólny wniosek, że poza nielicznymi przypadkami chorobowymi, to właściciel i najbliższe zwierzęciu środowisko są winni złej kondycji psów i kotów.Konferencję zakończył i podsumował prof. dr hab. Z. M. Kowalski, kierownik Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Uczestnicy Konferencji poza poszerzeniem wiedzy i zdobyciem dodatkowego doświadczenia otrzymali materiały konferencyjne oraz egzemplarze wytycznych żywieniowych dla kotów i psów opracowanych przez FEDIAF.

 

 IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

 

W dniach 23-24 listopada 2018 roku odbyła się IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (X Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych), w której nasze koło wzięło udział prezentując:

1. dwie prace w formie wystąpień: 

- POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY LIŚCI KARCZOCHA ZWYCZAJNEGO (CYNARA SCOLYMUS), Ref: Anna Szewczyk, studentka kierunku zootechnika, S1

- OCENA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ KARM GRANULOWANYCH DLA PSICH SENIORÓW, Ref: Jagoda Kędziora, Amanda Olszewska, studentki kierunku kynologia, S1

2. dwie prace w formie posterów:

-  OCENA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ KARM WETERYNARYJNYCH DLA PSÓW, Ref: Karolina Żurawowicz, Katarzyna Pszczoła, studentki kierunku zootechnika, S2

- OCENA POPRAWNOŚCI ŻYWIENIA KONI W OŚRODKU JEŹDZIECKIM Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, Ref: Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz. 

 

Zostaliśmy zauważeni - za pracę pt OCENA POPRAWNOŚCI ŻYWIENIA KONI W OŚRODKU JEŹDZIECKIM Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO dostaliśmy wyróżnienie:

Gratulacje wszystkim Członkom SKN Żywieniowców za aktywność podczas Sesji SKN w ZUT w Szczecinie

 • Warsztaty naukowe w ramach obozu naukowego pod tytułem: „Nowoczesne metody badawcze w hodowli zwierząt”:

w  dniach 22–24.11.2018 r. członkowie SKN Żywieniowców uczestniczyli w warsztatach naukowych w ramach obozu naukowego pod tytułem: „Nowoczesne metody badawcze w hodowli zwierząt” zorganizowanego przez Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW w Warszawie i SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus” (opiekun dr hab. inż. E. Czerniawska-Piątkowska) ZUT w Szczecinie we współpracy z SKN Genetyków Zwierząt (dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak) oraz SKN Żywieniowców ZUT w Szczecinie. Podczas warsztatów studenci mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i opiniami co przyczyniło się do wzbogacenia ich wiedzy, a wzajemna integracja była inspiracją dla nowych pomysłów.

 

 

 

 

 

2018:

 • W dniu 8 czerwca br. na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biotechnologia - problemy i wyzwania". W trakcie obrad odbyła się również Sesja Młodych Naukowców, w tym konkurs dla studentów z kół naukowych. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie był reprezentowany przez członków najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych.

 

Trzecie miejsce w sesji posterowej zajęli studenci reprezentujący SKN Żywieniowców z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z pracą nt. Potencjał antyoksydacyjny nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L.), autorstwa Anna Szewczyk (studentka S1 kierunek zootechnika), Natalia Maćkowska (studentka S2 kierunek biotechnologia), Wioletta Biel, Katrzyna Królaczyk. 

 

 

 • Wspólny sukces członków SKN Żywieniowców i SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 17-18.05.2018 r!

W dniach 17-18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wiodącymi są koła naukowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest to jedna z cyklicznych konferencji organizowanych w Polsce, na której Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie jest reprezentowany przez członków najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych. Co roku studenci naszego wydziału zdobywają na tej konferencji nagrody i wyróżnienia. Obecny rok nie był pod tym względem odmienny.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców i Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działające na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Pierwsze miejsce w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęli studenci reprezentujący oba koła: pani Katarzyna Pszczoła i Filip Hilarski, którzy połączyli swoje zainteresowania z tematyki żywienia i hodowli bydła i wspólnie zaprezentowali wyniki badań nt. „WPŁYW ŻYWIENIA NA WYNIKI PRODUKCYJNE BYDŁA MIĘSNEGO RASY ANGUS”.

Warto podkreślić, że jest to kolejne z rzędu zwycięstwo SKN Żywieniowców na konferencji organizowanej przez SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców sprawuje pani dr hab. inż. Wioletta Biel. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” sprawuje pani dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska.  

2017:

 • Członkowie SKN Żywieniowców są autorami recenzowanej publikacji: Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz, Marta Kurpińska. 2017. Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących. Monografia naukowa pokonferencyjna XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 25-26 maja 2017 r., Wrocław. pp. 150-158. ISBN 978-83-948516-0-6  (www.upwr.edu.pl/studenci/170/studenckie_kola_naukowe.html)
 • W dniach 24-25 listopada 2017 r. odbyła się III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, gdzie członkowie SKN Żywieniowców wygłosili referaty: 1. Wartość odżywcza nasion soi uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym w zależności od czynników genetycznych i agrotechnicznych, autorstwa Karolina Żurawowicz, Katarzyna Pszczoła; 2. Skład chemiczny i właściwości antyoksydacyjne liści mniszka lekarskiego, autorstwa: Krzesisława Olejniczak, Anna Szewczyk, Aleksandra Guszczenko (Blok Roślinno-Przyrodniczy) oraz zaprezentowali wyniki swoich badań w sesji posterowej:  Porównanie wartości pokarmowej kiszonek sporządzonych z mieszanki roślin bobowatych z trawami z dodatkiem chemicznym i mikrobiologicznym, autorstwa: Hubert Kozak, Michał Cywiński.
 • W dniach 25-26 maja 2017 roku na odbywającej się XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu studentki III roku, kierunku zootechnika,panie Marta Kurpińska, Katarzyna Pszczoła i Karolina Żurawowicz, zajęły I miejsce w sekcji Biologii i Hodowli Zwierząt za referat, pt. „Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących”
 • uczestnictwo w drugich warsztatach kynologicznych nt. "Pielęgnacja i żywienie psów" pod patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie 17.03. 2017, praca na temat: Wartość odżywcza komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących, autorstwa:  Marta Kurpińska, Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz

2016:

 • Uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, prezentacja na temat: WPŁYW MĄKI PEŁNOZIARNISTEJ OTRZYMANEJ Z ZIARNA OWSA NA GOSPODARKĘ LIPIDOWĄ SZCZURÓW DOŚWIADCZALNYCH, autorstwa S. Sikora, Blok Żywienia Człowieka

2015:

 • I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, 2 referaty: Ocena składu chemicznego mączki guar (Cyamopsis tetragonoloba), ze szczególnym uwzględnieniem substancji antyodżywczych,  Sylwia Sikora, Blok Przyrodniczy; Ocena wartości odżywczej ziela wybranych gatunków z rodzaju Amaranthus L. Kaja Przybylska, Sandra Pisarek, Blok Żywienia Człowieka

Liczba członków:  6

Członkowie Koła Naukowego mogą wykonywać badania na aparaturze znajdującej się w Katedrze. Posiadana w jednostce aparatura badawcza umożliwia przeprowadzanie analiz wartości pokarmowej i odżywczej pokarmów oraz pasz. W jednostce prowadzone są wraz ze studentami badania żywieniowe na szczurach laboratoryjnych.

Spotkania Koła Naukowego Żywieniowców odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 15:30