Biotechnologia

Wybór tematów prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2017/2018

Wymagania - kryteria dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego

studia pierwszego stopnia od roku 2014 / 2015

 na studiach drugiego stopnia od roku 2013 / 2014