Biotechnologia

Wybór tematów prac dyplomowych magisterskich

Wybór tematów prac dyplomowych inżynierskich

Studenci III roku studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia  proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej z poniższego wykazu i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 12.02.2019 roku.

Wymagania - kryteria dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego

studia pierwszego stopnia od roku 2014 / 2015

 na studiach drugiego stopnia od roku 2013 / 2014