Zootechnika

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek zootechnika

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek zootechnika

Wymagania - kryteria dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego

studia pierwszego stopnia od roku 2014 / 2015:

 studia drugiego stopnia od roku 2013 / 2014:

Egzamin inżynierski dla studentów kierunku Zootechnika.

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  

Egzamin inżynierski składa się z dwóch części: 

  • pierwsza część egzaminu to wypowiedź studenta na wylosowane zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. 
  • druga część egzaminu to obrona pracy dyplomowej (inżynierskiej), którą student wykonał w czasie trwania studiów pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora 

    Obie części egzaminu są oceniane niezależnie, zaś ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią z jego pierwszej i drugiej części.