Zootechnika

Wymagania - kryteria dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Wybór tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Studenci III roku studia I stopnia oraz studenci I roku studia II stopnia kierunku zootechnika powinni do dnia 31 marca 2017 roku wybrać temat pracy dyplomowej z załączonego wykazu. Podanie należy złożyć w jednostce dyplomującej.

Procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego

studia pierwszego stopnia od roku 2014 / 2015:

 studia drugiego stopnia od roku 2013 / 2014: