Zootechnika

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek zootechnika

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek zootechnika

Wymagania - kryteria dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Wybór tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Studenci III roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia kierunku zootechnika powinni do dnia 12 lutego 2020 roku wybrać temat pracy dyplomowej z załączonego wykazu. 

Procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego

studia pierwszego stopnia od roku 2014 / 2015:

 studia drugiego stopnia od roku 2013 / 2014: