Wybory 2016

Wyniki

Wyniki z dn. 28.01.2016 w zał.:

Wyniki z dn. 24.02.2016 w zał.:

Wyniki z dn. 25.02.2016 w zał.:

Wyniki z dn. 26.02.2016 w zał.:

Wyniki z dn. 29.02.2016 w zał:

Wyniki z dn. 01.03.2016 w zał:

Wyniki z dn. 15.03.2016 w zał:

Wyniki z dn. 16.03.2016 w zał:

Wyniki z dn. 12.04.2016 w zał:

Wyniki z dn. 21.04.2016 w zał:

Wyniki z dn. 11.05.2016 w zał:

Wyniki z dn. 17.05.2016 w zał:

Wyniki z dn. 25.05.2016 w zał:

 Wyniki z dn. 08.11.2017 w zał:

 

 

Ogłoszenia WKW

TERMINARZ WYBORÓW 2016-2020 NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT


Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej 21.01.2016

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej 29.01.2016

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - Komunikat nr 2 01.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - Komunikat nr 3 09.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 4 24.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 5 24.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 6 24.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 7 25.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 8 26.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 9 29.02.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 10 02.03.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 11 15.03.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 12  04.04.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 13 15.04.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 14 15.04.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 15 25.04.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 16 04.05.2016 r.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej - komunikat nr 17 19.05.2016 r.

Druk - zgłoszenie elektora

Druk - zgoda elektora

Druk - zgłoszenie elektora wydziałowego

Druk - zgoda elektora wydziałowego

Druk - zgłoszenie senatora

Druk - zgoda senatora

Druk - zgłoszenie do RW

Druk - zgoda do RW

Druk - zgłoszenie delagata na wybory Senatorów

Druk - zgoda delegata