Wybory 2020

Ogłoszenie WKW z dnia 8 czerwca 2020 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje pracowników Wydziału, że zgodnie z przyjętym terminarzem wyborczym, zebrania wyborcze/wybory poświęcone wyłonieniu:

- Senatorów/delegatów do Senatu  na kadencję 2020-2024 odbędą się:

w grupie profesorów i profesorów ZUT (zebranie wyborcze)

I TURA – 17 czerwca 2020 r. (środa) w sali Rady Wydziału,  godz. Zał. nr 1;

II TURA – 19 czerwca 2020 r. (piątek) w sali Rady Wydziału,  godz. Zał. nr 2;

Załącznik nr 1 (Szczegółowy harmonogram spotkania wyborczego został zamieszczony w zakładce komunikaty [dostęp tylko z sieci USK] oraz zostanie wysłany na adres e-mail pracowników)

• w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

I TURA – 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  w sali Rady Wydziału, godz. od 7:00 do 12:00;

II TURA - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) w sali Rady Wydziału godz. od 7:00 do 12:00;

• w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

I TURA – 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  w sali Rady Wydziału, godz. od 7:00 do 12:00;

II TURA - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) w sali Rady Wydziału godz. od 7:00 do 12:00;

 

- Członków/delegatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich  na kadencję 2020-2024 odbędą się:

w grupie profesorów  (zebranie wyborcze)

I TURA – 17 czerwca 2020 r. (środa) w sali Rady Wydziału,  godz. 11:00*;

II TURA – 19 czerwca 2020 r. (piątek) w sali Rady Wydziału,  godz. 11:00*;

*(Szczegółowy harmonogram spotkania wyborczego został zamieszczony w zakładce komunikaty [dostęp tylko z sieci USK] oraz zostanie wysłany na adres e-mail pracowników)

• w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (w tym Prof. ZUT)

I TURA – 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  w sali Rady Wydziału, godz. od 7:00 do 12:00;

II TURA - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) w sali Rady Wydziału godz. od 7:00 do 12:00;

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, Wydziałowa Komisja Wyborcza zwraca się do Państwa z prośbą o przybycie na spotkanie wyborcze w maseczkach i rękawiczkach ochronnych oraz własnym długopisem.

Prosimy o punktualne przybycie z dowodami tożsamości.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do uczestnictwa w wyborach.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec, prof. ZUT