Procedury WBiHZ

 1. O-I monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia
  Procedura zgaszania uwag i zmian do programu studiów i programu kształcenia
  Procedura dokumentowania i oceny osiągniętych efektów kształcenia w przedmiocie (module)
  Procedura okresowych przeglądów programów studiów
  Procedura oceny efektów kształcenia przez interesariuszy
 2. O-II ocena i analiza realizacji procesu kształcenia
  Procedura planowania rozkładu zajęć w semestrze (roku akademickim)
  Procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej
  Procedura kontroli zajęć dydaktycznych
  Procedura kontroli zajęć dydaktycznych (obowiązuje od  roku akadem. 2018/2019)
  Protokół kontroli zajęć dydaktycznych na WBiHZ - .doc
  Procedura zmian terminu / miejsca realizacji zajęć dydaktycznych
  Zgłoszenie zmian terminu / miejsca realizacji zajęć dydaktycznych - .doc
  Procedura przebiegu procesu dyplomowania
  Procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami
  Procedura realizacji i rozliczania praktyk zawodowych studentów
 3. O-III ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
  Procedura wyboru przedmiotów obieralnych
  Procedura wyboru specjalności
  Procedura wykrywania nieuczciwych zachowań w trakcie egzaminów
  Procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela i studenta
  Procedura badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki
  Załącznik do procedury badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki - .doc
  Procedura ankietyzacji - oceny nauczycieli akademickich przez studentów. Załącznik (1). 
  Procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć
  Karta dorobku naukowego i kompetencji nauczyciela akademickiego - .xls
 4. O-IV ocena warunków socjalnych oferowanych studentom
 5. O-V ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia
  Procedura wewnętrznego obiegu informacji na wydziale
 6. O-VI ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich
  Procedura wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+
  Procedura wyjazdów szkoleniowych pracowników Wydziału
  Procedura wyjazdów studentów na studia częściowe do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+
  Procedura wyjazdów studentów na praktyki
 7. O-VII monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców o absolwentach
  O-VII Procedura badania rynku pracy