Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

ERASMUS+ drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe 2018/2019 26.09.2018 09:57

Informuję o uruchomieniu drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe (nabór otwarty) realizowane w roku 2018/2019 (Program Erasmus+)

 

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:


25 września – 09 listopada:  nabór wniosków

A. wyjazdy dydaktyczne – nabór na wydziale (Koordynator Wydziałowy)

B. wyjazdy szkoleniowe – nabór centralny (Dział Mobilności) – w ramach tego naboru nauczyciele akademiccy mogą złożyć wniosek tylko wówczas, jeśli celem wyjazdu jest podnoszenie kompetencji metodycznych (preferowany specjalistyczny kurs metodyczny)


12 – 23 listopada: ocena wniosków

A. wyjazdy dydaktyczne – przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana, przekazanie protokołu do naszego Działu Mobilności

B. wyjazdy szkoleniowe – przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora

 

do 30 listopada 2018 – ogłoszenie wyników drugiego naboru ST 2018/2019