Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Konkurs dla doktorów - Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją o. Szczecin 07.11.2018 08:25

Szczegóły dostępne na stronie www.ptzp.org.pl

Każdy autor zespołowej pracy musi być członkiem PTZP, a w zespole
autorów nie może się znaleźć ani profesor, ani dr habilitowany, ani tym
bardziej magister, gdyż konkurs ten jest dedykowany wyłącznie doktorom.