Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne w roku 2019/2020 (Program Erasmus+) 17.04.2019 13:13

Zapraszam nauczycieli akademickich WBiHZ do składania wniosków na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w roku 2019/2020

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+. 
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (sekcja Wyjazdy dydaktyczne). 
Wnioski należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w terminie do 31 maja 2019 r.