Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Ogłoszenie RCIiTT ZUT 10.10.2018 14:51

Dyżur ekspercki: Transport i energia. Tematy w programie Horyzont 2020

RCIiTT ZUT zaprasza wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz przedsiębiorców na dyżur ekspercki w zakresie możliwości finansowania badań i innowacji w Programie Ramowym Horyzont 2020 w obszarze energii i transportu.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki pn. „Transport i energia. Tematy w programie Horyzont 2020”. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przygotowaniem i złożeniem wniosku projektowego bądź chętnych do podjęcia współpracy w ramach już tworzących się konsorcjów.

Uczestnictwo w spotkaniu będzie doskonałą okazją do uzyskania podstawowych informacji o:

 • możliwościach, jakie oferuje Program Ramowy Horyzont 2020,
 • nadchodzących i aktualnych naborach wniosków,
 • ofertach współpracy proponowanych przez inne podmioty.

Będzie to również czas na omówienie ewentualnego przygotowania własnej propozycji współpracy.

Dyżur ekspercki ma formę jednogodzinnych, indywidualnych spotkań i zostanie poprowadzony przez p. Wojciecha Paukszteło, konsultanta ds. programów ramowych UE. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyżur ekspercki odbędzie się 25 października br., w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter).

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: wpauksztelo@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 45 49.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie: HORYZONT 2020 – możliwości finansowania badań, rozwoju i innowacji dla naukowców i przedsiębiorców w obszarze zdrowia

RCIiTT ZUT zaprasza wszystkich pracowników naukowych oraz przedsiębiorców na szkolenie w zakresie możliwości aplikowania o finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym Horyzont 2020 w obszarze zdrowia.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „HORYZONT 2020 – możliwości finansowania badań, rozwoju i innowacji dla naukowców i przedsiębiorców w obszarze zdrowia”, które odbędzie się 24 października br., w godz. 10:00-14:00, w Rektoracie PUM w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1, w Sali Rad Wydziału (I piętro).

Wydarzenie skierowane jest do pracowników regionalnych jednostek naukowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków projektowych do programu Horyzont 2020.

Szkolenie będzie podzielone na dwa odrębne bloki. Istnieje możliwość wzięcia udziału w całości wydarzenia bądź w wybranym bloku.

W pierwszej części wydarzenia zostaną poruszone następujące kwestie:

 • struktura programu Horyzont 2020
 • Participant Portal – możliwości dla naukowców i przedsiębiorców
 • aktualne nabory wniosków w zakresie zdrowia – wybrane tematy
 • SME Instrument – finansowanie dla MŚP
 • Horizon Europe – co w trawie piszczy?
 • jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

Druga część szkolenia będzie dotyczyła aplikowania do programu Horyzont 2020 i wyjaśni następujące zagadnienia:

 • struktura wniosku projektowego
 • na co zwrócić uwagę przy pisaniu aplikacji w zakresie zdrowia?
 • najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu wniosku

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Niedziałek – ekspert w obszarze zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Angelika.Lysiak@zut.edu.pl; tel. +48 91 449 47 23.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.