Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Ogłoszenie WKW 14.01.2019 12:39

Wydziałowa Komisja Wyborcza ZUT informuje, że dnia 31.01.2019 odbędą się wybory delegata na zebranie uczelniane wybierające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Wybory odbędą się teoretycznie od godz. 9:00 do 15:00 w budynku przy ulicy Janickiego 29 (sala 03/19).

Kandydatów na delegata należy zgłaszać pisemnie do 28.01.2019 do przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Zapraszamy nauczycieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Przewodniczący WKW

prof. dr hab. Wilhelm Grzesiak