Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Roboty budowlane - przejście między budynkami przy ul. Janickiego 03.06.2019 14:25

Przejście między budynkami Janickiego 29 i Janickiego 32 od 03-06-2019 jest przy głównej ulicy Janickiego z uwagi na roboty budowlane.