Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla Pana Profesora dr. hab. inż. Jana Udały 26.09.2018 13:40

Miło nam poinformować, że Pan Profesor dr hab. inż. Jan Udała z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie został uhonorowany godnością Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Z inicjatywą nadania godności Honorowego Profesora wystąpiła, do Senatu i Rektora UP w Lublinie, Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uroczystość odbyła się w dniu 18 września 2018 roku podczas obchodów Jubileuszu 65-lecia Wydziału.
Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla osiągnięć Pana Profesora i podejmowanych działań na rzecz nawiązywania i rozwoju współpracy
z licznymi jednostkami naukowymi, w tym z Wydziałem Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów.

Dziekan, pracownicy, doktoranci i studenci WBiHZ.

 

Od lewej: Rektor UP w Lublinie Prof. dr hab. inż. Dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk, Prof. dr hab. inż. Jan Udała, Dziekan Wydziału Prof. dr hab. inż. Joanna Barłowska

 

Od lewej: Rektor UP w Lublinie Prof. dr hab. inż. Dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk, Prof. dr hab. inż. Jan Udała

 

Fotografie udostępnione przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.