Informacje bieżące dla pracowników WBiHZ

Wjazd na parking 05.11.2018 08:32

od 05.11.2018 r. możliwy jest wjazd na parking Wydziału (ul. Janickiego) przy użyciu karty imiennej