Aktualności

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2022/23 27.04.2022 14:26

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK


Kolejność zapisów nie decyduje o przyjęciu na studia, ale nie ma potrzeby czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza że rejestracja zajmie Ci zaledwie kilka minut. START 16 MAJA !!!

 

Rekrutacja krok po kroku dla kandydatów na studia I stopnia

Krok 1. Załóż indywidualne konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

irk.zut.edu.pl  (zgodnie z terminami rekrutacji)

Krok 2. Uzupełnij dane osobowe.

Krok 3. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

  • jeśli jeszcze nie masz świadectwa dojrzałości zaznacz wszystkie przedmioty zdawane na maturze (część pisemna) oraz ich poziomy, po otrzymaniu świadectwa należy uzupełnić wyniki egzaminów;
  • jeśli masz świadectwo dojrzałości i jesteś jednocześnie laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego, wybierasz jako dokument uprawniający do podjęcia studiów jednocześnie „nową maturę” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”.

Krok 4. Wybierz kierunki studiów (maksymalnie trzy, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną (opłata za przeprowadzenie rekrutacji wynosi: 150 zł -kandydaci zdający egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunkach: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia; 85 zł na pozostałe kierunki studiów.

Krok 6. Prześlij zdjęcie elektroniczne spełniające wymogi zdjęcia do dowodu osobistego. Zdjęcie elektroniczne będzie niezbędne na etapie drukowania ankiety kandydata.

Krok 7. Sprawdź wyniki rekrutacji (zgodnie z terminami rekrutacji). Jeśli na Twoim koncie w IRK pojawi się status zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zbierz komplet wymaganych dokumentów.

Krok 8. Dostarcz komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej do właściwej komisji rekrutacyjnej zgodnie z terminami rekrutacji. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Krok 9. Po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji przez komisję rekrutacyjną na Twoim koncie w IRK pojawi się status przyjęty.

Krok 10. Gratulacje! Witamy na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.