Akty prawne wewnętrzne ZUT

Regulaminu studiów doktoranckich w ZUT w Szczecinie od 2017/2018

u 28/17 doc

u 28/17 pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 33 Rektora ZUT z dnia 13 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora ZUT z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich w ZUT w Szczecinie

z 33 z 2016r.

 

 

Regulaminu studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Uchwała Senatu nr 15 z dnia 30.03.2015r.

nr 15 pdf

nr 15 doc.

 

 

Zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich w dyscyplinie naukowej BIOTECHNOLOGIA prowadzonych przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Zarządzenie nr 9 z dnia 27.01.2015r. pdf

Zarządzenie nr 9 z dnia 27.01.205r. doc

 

 

Zarządzenie nr 38 Rektora ZUT z dnia 30.09.2014r.

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

z 38 z 2014r.

 

 

Komunikat Rektora nr 26/2014 o wysokości opłaty za sporządzenie i wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta

z dnia 16.09.2014r.

dokument PDF

dokument doc.

 

 

Komunikat Rektora o wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich ZUT

obowiązuje od 1.10.2014r.

komunikat nr 18

 

 

Zarządzenie Rektora w sprawie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Zarządzenie nr 18 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27.05.2014r.

w sprawie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta ZUT w Szczecinie.

dokument pdf

dokument doc

 

 

Uchwała w sprawie planowanych limitów przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku 2014/2015

Uchwała nr 18 z dnia 31.03.2014r.

 

 

Organizacja Roku Akademickiego 2014 / 2015

Uchwała nr 7 z dnia 24.02.2014r.

Komunikat nr 11 z dnia 26.03.2014r. 

 

 

Komunikat nr 21/2012, w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego

wysokość opłat za wydanie dyplomów doktora


 

Zarządzenie nr 40/2012, Rektora ZUT, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich. 

Zarządzenie nr 40/2012


 

Pismo Okólne nr 8 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2012w sprawie wprowadzenia karty obiegowej

Pismo_Okolne_nr_8/2012 


Zarządzenie nr 36/2012, w sprawie dokumentowania publikacji naukowych przez pracowników i doktorantów ZUT. 

Zarządzenie nr 36/2012


 

Wytyczne dla rad wydziału dotyczące planów i programów studiów doktoranckich.

Uchwała Senatu nr2/12


Zarządzenie nr 15 z dnia 11 marca 2010r, w sprawie wyjazdów studentów oraz uczestników studiów doktoranckich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu odbycia części studiów w ramach programów edukacyjnych


 

Wytyczne do planów i programów studiów doktoranckich. Uchwała nr 24 z dnia 23 lutego 2009 dotycząca wytycznych do planów i programów studiów doktoranckich.

uchwała nr 24/2009 


Zarządzenie nr 31 w sprawie wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich

Regulamin wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ZUT. 


Zarządzenie w  sprawie przyjazdu studentów i uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 16 /2010

Zarządzenie nr 38/2012