Samorząd doktorantów WBiHZ

Przedstawiciele  Samorządu Doktorantów Wydziału Biotechnologii  i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie

Przewodnicząca - Stanisławczyk Anna

Z-ca przewodniczącego - Moroch Robert

Sekretarz - Barbaszyński Wiktor