Samorząd doktorantów WBiHZ

Przedstawiciele  Samorządu Doktorantów Wydziału Biotechnologii  i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie

Przewodniczący - Robert Moroch

Z-ca przewodniczącego - Magdalena Malepsza

Sekretarz - Anna Stanisławczyk