Akty prawne zewnętrzne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011r, dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 


 

Ustawa MNiSW z 2003 r.

Dotycząca stopni i tytułach naukowych


 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 /2011 Dotyczące szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 


 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 października 2011 roku Dotyczące sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa. 


 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011r.

Dotyczące studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.