Akty prawne zewnętrzne

Rozporządzenie MNiSW  (format:  pdf, rozmiar:  34 KB)z dnia 1 września 2011r, dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 


 

Ustawa MNiSW z 2003 r.

Dotycząca stopni i tytułach naukowych (format:  pdf, rozmiar:  161 KB)


 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym (format:  pdf, rozmiar:  3,67 KB)

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 /2011 Dotyczące szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (format:  pdf, rozmiar:  78 KB), w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 


 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 października 2011 roku Dotyczące sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych (format:  pdf, rozmiar:  3,85 KB) z budżetu państwa. 


 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011r.

Dotyczące studiów doktoranckich  (format:  pdf, rozmiar:  3,78 KB)i stypendiów doktoranckich.