Informacje bieżące

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową 22.06.2023 10:45

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:

  • - wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta;
  • - promowanie oryginalnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na ożywienie regionu;
  • - inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.

 

Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac:

  • - Nauki ścisłe i przyrodnicze;
  • - Nauki humanistyczno-społeczne;
  • - Nauki inżynieryjno-techniczne;
  • - Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

 

Nabór wniosków w tegorocznej edycji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 30 września 2023r.

Więcej informacji dostępne na stronie stypendia.szczecin.eu