Testy kwalifikacyjne na studia II stopnia

  • studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
  • studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr letni