Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

 

<article style="box-sizing: border-box; display: block; overflow: hidden; max-width: 100%;">

 

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

  • REKRUTACJA W TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

 

 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

15.05.-15.08.2023 r.

testy kwalifikacyjne

17.08-18.08.2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych                               

22.08.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

22.08.-6.09.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

8.09.2023 r. 

 

 

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024.

 

</article>