Terminy - studia stacjonarne I stopnia

Terminy - studia stacjonarne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

  • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na kierunki: architektura oraz
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 15.05.-18.06.2023 r.

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na pozostałe kierunki studiów 15.05.-10.07.2023 r.

egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 

 20.06.2023 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 23.06.2023 r.

ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 12.07.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 13.07.-24.07.2023 r.

egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 25.07. 2023 r.

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,
 list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 26.07.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07.-27.07.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

31.07.2023 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024.