Oferta edukacyjna

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt kształci studentów na kierunkach:

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dla poszczególnych kierunków.

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: 

  • Mamy pozytywną akredytację wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Akredytacja jest zewnętrznym poświadczeniem stwierdzającym, że dana placówka oświatowa zapewnia wysoką jakość oferowanych usług edukacyjnych.

 

  • Nasi studenci są laureatami stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sportowe. Bardzo zdolni studenci mają możliwość przejścia na indywidualny tok nauczania. 

  • Na Wydziale działa 17 Studenckich Kół Naukowych, w których można rozwijać swoje zainteresowania - nasi studenci wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia na studenckich uczelnianych, krajowych i międzynarodowych sesjach kół naukowych oraz nagrody i wyróżnienia prac dyplomowych.

  • Dzięki szerokim kontaktom pracowników istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych, praktyk i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz w renomowanych jednostkach doświadczalnych w kraju. 
  • Najlepsi absolwenci mogą kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej. 
  • Integralną częścią Wydziału jest Akademicki Ośrodek Jeździecki, w którym utrzymywane są konie wykorzystywane w dydaktyce i zajęciach wychowania fizycznego.