Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi

dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz

Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

pok. 0/15

 

tel. 91-449-6742

e-mail: tomasz.stankiewicz@zut.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie.