Praktyki programowe

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych (biotechnologia, kynologia, zootechnika)

dr inż. Beata Matysiak

Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

pokój 2/11

 

E-mail: beata.matysiak@zut.edu.pl

Tel. +48 91 449 67 68 44

 

Konsultacje w sprawie praktyk w semestrze zimowym 2020/2021:

czwartki w godz. 12:00 - 14:00