Wymiana studencka

Pełnomocnik Dziekana ds. wymiany międzynarodowej studentów

dr hab. inż. Daniel Polasik

Pracownia Genetycznych Podstaw Biotechnologii

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

pokój 0/28

 

E-mail: daniel.polasik@zut.edu.pl

Tel. +48 91 449 67 82