DZIEKANAT

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.mgr inż. Sylwia Poreda
Kierownik Dziekanatu 

e-mail: sylwia.poreda@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6753

2.mgr Ewa Kwita
Samodzielny referent

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6703

3.mgr Bożena Pachuta
Specjalista

e-mail: bozena.pachuta@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6752

4.mgr inż. Iwona Polasik
Specjalista

e-mail: iwona.polasik@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6751

5.mgr Katarzyna Szymańska
Specjalista

e-mail: katarzyna.szymanska@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6754

6.

mgr inż. Grażyna Wincza

Starszy specjalista

e-mail: grazyna.wincza@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6750

7.

mgr Barbara Łagowska 

Kierownik Obiektu Dydaktycznego

e-mail: Barbara.Lagowska@zut.edu.pl,

tel. 91 -449-67-02