DZIEKANAT

Dane adresowe:

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

al Piastów 17

71-310 Szczecin

Adres Dziekanatu

ul. Klemensa Janickiego 32

71-270 Szczecin

e-mail: dziekanat.biot@zut.edu.pl 

 
 
 
Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek09:00 - 13:00
wtorek 09:00 - 13:00
środaNIECZYNNE
czwartek09:00 - 13:00
piątek09:00 - 13:00

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmowani są w soboty w godzinach 09:00 – 13:00 w czasie zjazdów.

 
Skład osobowy:

 

1.

mgr inż. Sylwia Poreda

kierownik dziekanatu 

(biuro dziekana, awanse naukowe,  Rada Dyscypliny)

e-mail: sylwia.poreda@zut.edu.pl

tel. 91 449-67 53

pok. 1/22

2.

mgr Ewa Kwita

zastępca kierownika dziekanatu

(pomoc materialna, praktyki, legitymacje, studia podyplomowe)

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

tel. 91-449-6703

pok. 1/08

3.

 

 

4.

mgr Dagmara Frąckowiak

samodzielny referent

(proces dydaktyczny - kierunek biotechnologia, zootechnika, wymiana międzynarodowa)

lic. Ewa Kalicka

samodzielny referent

(proces dydaktyczny - kierunek kynologia, legitymacje, wymiana międzynarodowa)

lic. Kamila Szlachta - długotrwała nieobecność

samodzielny referent

(proces dydaktyczny - kierunek biotechnologia, zootechnika, wymiana międzynarodowa)

e-mail: dagmara.frackowiak@zut.edu.pl

tel. 91 449-67-52

pok. 1/18

e-mail: ewa.kalicka@zut.edu.pl

tel. 91 449-67-51

pok. 1/18

e-mail: kamila.szlachta@zut.edu.pl

tel. 91 449-67-52

pok. 1/18

5.

 

 

6.

dr inż. Jolanta Antoszek

starszy specjalista

(rozkłady zajęć dydaktycznych, plany i rozliczenia obciążenia dydaktycznego)

mgr inż. Karolina Januszkiewicz

samodzielny referent

(rozkłady zajęć dydaktycznych, plany i rozliczenia obciążenia dydaktycznego,

kooperacja międzywydziałowa)

e-mail: jolanta.antoszek@zut.edu.pl

tel. 91-449-6754

pok. 1/04

e-mail: karolina.januszkiewicz@zut.edu.pl 

tel. 91-449-6754

pok. 1/04

7.

 

 

mgr Marta Janiszyn-Baran

samodzielny referent

(finanse, studia doktoranckie, stypendium rektora dla najlepszych studentów)

e-mail: marta.janiszyn-baran@zut.edu.pl

tel. 91-449-6750

pok. 1/25

8

mgr Barbara Łagowska 

administrator obiektu

e-mail: barbara.lagowska@zut.edu.pl,

tel. 91-449-6702

pok. 1/05