Zajęcia, egzaminy

Rozkład zajęć dydaktycznych

Rozkład zajęć jest dostępny dla studenta w systemie e-dziekanat w zakładce: student-plan zajęć.

Student może zobaczyć swój rozkład po zarejestrowaniu na nowy semestr i przypisaniu do danej grupy studenckiej.

Rozkłady zajęć są na bieżąco aktualizowane - proszę o regularne sprawdzanie.

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne przeznaczone dla studentów pierwszego roku. Należy je zaliczyć online na początku pierwszego semestru.

Podstawy informacji naukowej

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zajęcia odbędą się dla studentów kierunków biotechnologia (semestr 7) oraz zootechnika (semestr 5 i semestr 7).