Studenckie Koła Naukowe

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych

dr hab. inż. Wioletta Biel

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

pokój 2/07

 

E-mail: wioletta.biel@zut.edu.pl

Tel. +48 91 449 6725

 

 Archiwum wydarzeń:

STUDENCI Z SUKCESAMI

Wspólny sukces członków SKN Żywieniowców i SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 17-18.05.2018 r!

W dniach 17-18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wiodącymi są koła naukowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest to jedna z cyklicznych konferencji organizowanych w Polsce, na której Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie jest reprezentowany przez członków najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych. Co roku studenci naszego wydziału zdobywają na tej konferencji nagrody i wyróżnienia. Obecny rok nie był pod tym względem odmienny.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców i Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działające na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Pierwsze miejsce w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęli studenci reprezentujący oba koła: pani Katarzyna Pszczoła i Filip Hilarski, którzy połączyli swoje zainteresowania z tematyki żywienia i hodowli bydła i wspólnie zaprezentowali wyniki badań nt. „WPŁYW ŻYWIENIA NA WYNIKI PRODUKCYJNE BYDŁA MIĘSNEGO RASY ANGUS”.

Warto podkreślić, że jest to kolejne z rzędu zwycięstwo SKN Żywieniowców na konferencji organizowanej przez SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców sprawuje pani dr hab. inż. Wioletta Biel. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” sprawuje pani dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska. 

STUDENCI Z SUKCESAMI

Artykuł studentów SKN Żywieniowców:

 • Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz, Marta Kurpińska. 2017. Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących. Monografia naukowa pokonferencyjna XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 25-26 maja 2017 r., Wrocław. pp. 150-158, ISBN 978-83-948516-0-6.

Wyniki III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

W dniach od 24 do 25 listopada 2017 roku w ZUT w Szczecinie po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Sesja została zorganizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT w Szczecinie oraz pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie IX Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT w Szczecinie, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok roślinno-przyrodniczy, blok techniczny oraz blok zwierzęcy. Jak co roku SKN z naszego wydziału uczestniczyły aktywnie w tym wydarzeniu.

 

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BLOKACH TEMATYCZNYCH naszych reprezentantów:

 1. Sekcja referatowa
  • Blok chemiczny:
   III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów - Skrining mikroorganizmów zdolnych do rozkładu ropy naftowej oraz nieorganicznych związków fosforu, wyizolowanych z gleby pochodzącej ze złóż ropy naftowej w Kazachstanie, , Ref: Marta Roszak, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Opiekun projektu: dr Ramza Berzhadova, Kazachski Uniwersytet Narodowy Al - Farabi w Ałmatach
  • Blok zwierzęcy:
   III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów - Lekooporne szczepy Pseudomonass pp. wyizolowane od bydła domowego, Ref: Joanna Laskowska, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wyróżnienie:
   Studenckie Koło Naukowe Genetyków Zwierząt - Rola genu KIT w procesie melanogenezy, Ref: Jakub Kubiś, Opiekun: prof. zw. dr hab. Marek Kmieć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. Sekcja posterowa
  • Blok zwierzęcy:
   Wyróżnienie:
   Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, - Porównanie wyników użytkowości pierwiastek i wieloródek bydła rasy Angus, Ref: Filip Hilarski, Opiekun: dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wszystkim uczestnikom i opiekunom gratulujemy!

Wyróżnienie SKN Hodowców Koni w sesji referatowej w sekcji weterynaryjnej - nauk podstawowych i ogólnych

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach 25-26 maja 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Wyróżnienie w sesji referatowej w sekcji weterynaryjnej - nauk podstawowych i ogólnych otrzymała studentka I roku, S2 kierunku zootechnika - Olga Kiedrowska należąca do SKN Hodowców Koni działającego przy Pracowni Hodowli Koni i Animaloterapii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, za referat pt. ,,Wpływ rodzaju wędzidła na stres u koni podczas treningu". Opiekunem koła jest prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pikuła