Koło Naukowe Biologii Rozrodu

Opiekun naukowy Koła: dr inż. Tomasz Stankiewicz

HISTORIA

Data założenia: 2001 rok

OPIEKUNOWIE

- prof. Jan Udała - założyciel i pierwszy opiekun

- dr hab. Barbara Błaszczyk - 2001-2011

- dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz od 2011 roku

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z monitorowaniem cyklu rujowego samic i przebiegu ciąży z wykorzystaniem ultrasonograficznej diagnostyki obrazowej, sezonowością w rozrodzie, zmianami w składzie płynu folikularnego i macicznego, pozaustrojowym dojrzewaniem i zapłodnieniem oocytów.

Ponadto członkowie Koła włączeni są w badania realizowane aktualnie w Katedrze.

OSIĄGNIĘCIA

2001 rok: I miejsce na 31. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie

2002 rok: I miejsce na 32. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie

2003 rok:

• I miejsce na 8. Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu

• III miejsce na 32. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

• III miejsce na 33. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie

2004 rok: wyróżnienie na 9. Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu

2006 rok: III miejsce na 35. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie