Koło Naukowe Higieny Środowiska

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak

 

HISTORIA 

Data założenia: 1999 rok 

W 2011 roku SKN Zdrowe Zwierzę zmieniło nazwę na SKN Higieny Środowiska 

 

OPIEKUNOWIE 

 • prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz - założyciel i pierwszy opiekun 
 • dr inż. Agnieszka Cisek (2004) 
 • dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak (od 2005) 

PROBLEMATYKA BADAWCZA 

 • Biomonitoring pierwiastków śladowych, w tym metali toksycznych 
 • Biomonitoring związków chloroorganicznych 
 • Diagnozowanie i zapobieganie niedoborom biopierwiastków u zwierząt 
 • Parazytofauna zwierząt domowych i wolno żyjących 
 • Profilaktyka schorzeń pasożytniczych 
 • Ocena skuteczności leczenia inwazji pasożytniczych 
 • Wpływ warunków środowiska na występowanie parazytoz

Działalność w roku akademickim 2017/2018:

W roku akademickim 2017/2018 członkowie Koła realizowali prace badawcze dotyczące oceny chemicznego i biologicznego zanieczyszczenia środowiska. Efektem tych prac było zaprezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych. Przedstawione prace:

 • Zanieczyszczenia gleby geohelmintami na terenie szczecińskich placów zabaw dla dzieci. Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych w Szczecinie, 24-25 listopada 2017 r.
 • Wykorzystanie małży Anadonta complanata jako biomonitora cyklodienów biodostępnych z osadów dennych i wody. Ogólnopolska Konferencja Biotechnologia - problemy i wyzwania, Szczecin 8 czerwca 2018 r.

OSIĄGNIĘCIA 

 • 1999 r.: Górski Tomasz -Ekonomiczne konsekwencje inwazji nicieni przewodu pokarmowego u trzody chlewnej- IV Miedzynarodowa Konferencja SKN, Wrocław - Wyróżnienie
 • 1999 r.: Kłobus Magdalena- Wpływ warunków higienicznych na występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u drobiu- XXIX Sesja SKN AR Szczecin - Wyróżnienie
 • 2000 r.: Kmiotek Anna -Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytniczych u dzików- V Międzynarodowa Konferencja SKN - III miejsce
 • 2006 r.: III miejsce, 36. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych - Ewa Adamowicz (2006): Stężenie selenu u zwierząt wolno żyjących (sarny, jelenia, dzika) na terenie koła łowieckiego „Żuraw” w Przelewicach.
 • 2012 r.: uczestnictwo w IV Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, ZUT w Szczecinie, prezentacja pt. Pozostałości endryny w wątrobie dzików (Sus scrofa) z obszaru województwa zachodniopomorskiego, autorstwa: N. Tarasewicz, M. Wachowska, K. Zagrabska
 • 2014 r.: Paulina Stępkowska - Porównanie stężenia DDT i jego metabolitów w mleku krowim w zależności od sposobu żywienia. I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie. II miejsce/blok przyrodniczy
 • 2016 r.: Paulina Stępkowska - Ocena pozostałości DDT w mleku krowim - XIII Międzynarodowe Seminarium SKN "Środowisko - Zwierzę - Produkt", UP w Lublinie. II miejsce/blok ochrona środowiska

LICZBA CZŁONKÓW: 7