Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Falcon"

Założyciele: Opiekun Koła i Studenci Zootechniki Rocznik 2019/20

Opiekun: dr hab. inż. Piotr Sablik, prof. ZUT

Prezes: Jolanta Kozanecka (WBiHZ – Zootechnika)

Siedziba Koła: Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, ul. Klemensa Janickiego 29 pokój 2/33

Data założenia: styczeń 2020 pod nazwą „Falcon”.

Koło utworzyła grupa młodych ludzi, aktywnych, którzy chcą, aby ich pasją stało się sokolnictwo i pomoc ptakom drapieżnym oraz lubią obcować z przyrodą i stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Podstawową formą działania Koła „Falcon” jest organizowanie zebrań referatowo-dyskusyjnych; udział w szkoleniach, konferencjach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz imprezach organizowanych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, jak i w ramach całej Uczelni; zajęcia w terenie na łonie przyrody i obserwacja zachowania zwierząt w naturze.

Celami naszego Koła jest:

  1. Zgłębianie wiedzy z zakresu sokolnictwa i jego tradycji, a także innych gatunków ptaków drapieżnych.
  2. Kultywowanie tradycji sokolniczej.
  3. Przygotowanie prac o tematyce związanej z sokolnictwem i ptakami drapieżnymi.
  4. Prowadzenie badań oraz propagowanie wiedzy w zakresie czynnej ochronny ptaków drapieżnych i ich restytucji w regionie Pomorza Zachodniego.

Zainteresowanych studentów z całego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zapraszamy.

Kontakt: piotr.sablik@zut.edu.pl

Wkrótce nasz adres e-mail i strona internetowa; spotkasz nas też również na Facebooku.