Kynologia

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2020/2021 (format:  docx, rozmiar:  17,20 kB)

 

 

Wymagania - kryteria dla prac inżynierskich

Wybór tematów prac inżynierskich

Studenci II roku studiów I stopnia kierunku kynologia studia stacjonarne i niestacjonarne powinni do dnia 30 czerwca 2023 roku wybrać temat pracy dyplomowej z załączonego wykazu

Tematy prac inżynierskich kierunek kynologia na rok akademicki 2021/2022 (format:  docx, rozmiar:  55 kB)

Tematy prac inżynierskich kierunek kynologia na rok akademicki 2020/2021 23.04.2021 (format:  docx, rozmiar:  29 kB)

Tematy prac inżynierskich kierunek kynologia na rok akademicki 2019/2020       28.04.2020 (format:  pdf, rozmiar:  824 kB)

Tematy prac inżynierskich kierunek kynologia na rok akademicki 2018/2019-18 grudnia 2018 r.  (format:  pdf, rozmiar:  437 kB)

Tematy prac inżynierskich kierunku kynologia, zatwierdzone przez Radę programową kierunku kynologia w dniu 15 kwietnia 2019 r (format:  doc, rozmiar:  25 kB).

Tematy prac inżynierskich kierunek kynologia na rok akademicki 2018/2019 (format:  doc, rozmiar:  26 kB)