Koło Naukowe Enzymologów

Opiekun: dr inż. Radosław Drozd

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

  • Immobilizacja glikohydrolaz na matrycach z rdzeniem Fe3O4 opłaszczonych polimerami sacharydowymi i krzemowymi
  • Identyfikacja dioksygenaz fenolowych z grzybów gromady basidium regionu Pomorza Zachodniego

LICZBA CZŁONKÓW: 5