Koło Naukowe Żywieniowców

Opiekun Koła: dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

Data założenia: 2001 rok 

Założyciel i pierwszy opiekun: dr inż. Krzysztof Antczak 

Reaktywacja SKN: 2009 rok 

Zebranie założycielskie odbyło się 07.04.2009 r. 

Od początku istnienia jedną z podstawowych form działania SKN było organizowanie zebrań referatowo-dyskusyjnych i uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, sejmikach bądź sympozjach krajowych oraz międzynarodowych.

 

Główne kierunki badań: 

 • pogłębianie zainteresowań studentów dotyczących problematyki związanej z żywieniem zwierząt gospodarskich
 • pogłębianie zainteresowań studentów dotyczących problematyki związanej z żywieniem psów i kotów
 • ocena wartości pokarmowej surowców, komponentów, karm i pasz na podstawie analiz chemicznych wykonywanych w laboratorium Jednostki
 • popularyzacja nowoczesnych metod żywienia zwierząt, prowadzenie obserwacji i doświadczeń żywieniowych na zwierzętach 
 • pogłębianie zainteresowań studentów dotyczących problematyki żywienia i odżywiania człowieka

Trzy sekcje: 

 • Sekcja Żywienia Zwierząt Towarzyszących (psy/koty)
 • Sekcja Żywienia Zwierząt Gospodarskich
 • Sekcja Żywienia Człowieka

WSPÓŁPRACA:

członkowie SKN Żywieniowców współpracują ze studentami z innych SKN na Wydziale BiHZ, m. in.  ściśle współpracują  z SKN Kynologów oraz SKN HZP „TAURUS” .  Współpracujemy także z kołami naukowymi w Polsce, m. in. na SGGW w Warszawie - z Kołem Naukowym Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych. 

Integracja z członkami z innych SKN-ów zaowocowała wspólnie podjętymi badaniami, wynikiem czego są wspólne prace doceniane i nagradzane podczas konferencji, warsztatów i innych form aktywności kół naukowych.

Członkowie z innych kół naukowych mogą również korzystać z bazy laboratoryjnej opiekuna SKN Żywieniowców.

Informacje o działalności:

Rok akademicki 2023/2024

 •  W październiku 2023 ukazał się artykuł, którego pierwszą autorką jest Weronika Jacuńska, jest to efekt pracy, który zasygnalizowała wraz z opiekunką najpierw w postaci plakatu na konferencji otrzymując wyróżnienie, a potem w postaci abstraktu w książce abstraktów pokonferencyjnych (informacja wcześniejsza). Pełny artykuł można przeczytać tu zenodo.org/records/8408569
 • Po konferencji, która odbyła się w dniach  11-12.05.2023 r. we Wrocławiu (o czym mogliście przeczytać wcześniej w semestrze letnim w 2022/2023) wyszła również monografia, w której również zaistnieliśmy prezentując bardzo ciekawe dane z badań, które powinny zainteresować każdego opiekuna psa. Zapraszamy do lektury: https://upwr.edu.pl/uczelnia/wydawnictwa-uczelniane/publikacje-pokonferencyjne-skn


 • 27 maja 2023 roku uczestniczyliśmy w konferencji dla studentów, doktorantów i młodych naukowców PSC "NATURA 2023". Organizatorami było Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Konferencja odbyła się w poprzednim roku akademickim, ale niedawno pojawiła się książka abstraktów pokonferencyjnych i miło nam przekazać, że też w niej są nasze prace. Więcej można przeczytać tu www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/publikacje-pokonferencyjne/

 

Rok akademicki 2022/2023

POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE NATURE 2023

mimo, że niebawem koniec dydaktyki w tym semestrze, ale nadal aktywnie prezentujemy swoje zainteresowania na forum publicznym dlatego w dniu 27 maja 2023 roku uczestniczyliśmy w konferencji dla studentów, doktorantów i młodych naukowców PSC "NATURA 2023". Organizatorami było Stowarzyszenie Młodych Naukowców (https://www.naukowcy.org.pl/?fbclid=IwAR0Z3Uzvoi3rGckFtXx9LNpgAKuGjmNyrS-_uEONQ1d3x56HM1BvzxMHgJs ). Zaprezentowaliśmy dwa postery:  Weronika Jacuńska nt. Znaczenie i źródła długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych DHA i EPA w diecie psów oraz Kasia Kazimierska nt. Proximate composition and minerals of spray-dried porcine plasma and hydrolyzed porcine protein as valuable ingredients for dogs diets. Forma konferencji była ciekawa/inna/do tego w dzień słoneczny weekendowy, ale mimo wszystko zainteresowaliśmy innych naszymi pracami, bo oba postery otrzymały wyróżnienie w Sesji posterowej  nauki przyrodnicze i rolnicze.   www.facebook.com/smnorg

XXVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

 

W dniach 11-12.05.2023 r. odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć i mimo dużej konkurencji w Sekcji Medycyny Weterynaryjnej za poster nt. Ocena adekwatności żywieniowej wybranej diety pudełkowej dla psów  inż. Weronika Jacuńska zdobyła drugie miejsce.

Gratulujemy kolejnego sukcesu Prezesce Koła i czekamy na kolejne!

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”

W dniu 9 maja 2023 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Animal Science and Aquaculture - challenges and research”, zorganizowana przez Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich. Wydarzenie to jest cykliczną inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą. Miło nam poinformować, że w sekcji „Animal Nutrition” pierwsze miejsce przedstawiając wyniki badań nt. „Selected species of edible insects as a source of fatty acids” zajęła Pani mgr inż. Jagoda Kępińska-Pacelik, która od dawna jest związana z SKN Żywieniowców, a teraz jako doktorantka realizuje swoje badania w jednostce opiekunki naszego koła. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

 


IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM Studenckich Kół Naukowych, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod hasłem "ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT" (forma hybrydowa)  już za nami. Oczywiście byliśmy i my tam co prawda zdalnie, ale jakże aktywnie. W Sekcji  Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki za poster pt. Analiza zbilansowania i kompletności karm dla psów rosnących ze szczególnym uwzględnieniem kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego nasza członkini Weronika Jacuńska (kynologia, S2) otrzymała pierwsze miejsce w sesji posterowej. Ale na tym nie koniec, bo Weronika została zauważona, a zasadzie jej badania przez wspierające sekcję Polskie Towarzystwo Zootechniczne , które również wyróżniło Jej pracę. Gratuluję Pani Weroniko i mam nadzieję, że nadal będzie Pani aktywnie pracować w kole  by nasze zwierzęta coraz lepiej były przez nas żywione, a ich opiekunowie mieli większą świadomość - W. Biel

WSPOMNIENIE Z PIERWSZYCH TARGÓW SKN "STUDENT EXPO" W ZUT , 22-23 marca 2023 r.

TARGI za nami, dużo przez te dwa dni się działo, również na stanowisku naszego koła, mamy nadzieję, że spotkania i rozmowy z uczniami z różnych szkół zaowocują w przyszłości, mamy nadzieję, że udało się nam zaszczepić bakcyla nie jednej osobie i wielu przyjdzie studiować na nasz wydział i może poszerzy grono żywieniowców i spędzi na naszej uczelni najlepsze lata życia.

 

Zapraszamy w dniach 22-23 marca 2023 r. na TARGI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH  STUDENT EXPO gdzie pokażemy czym zajmujemy się, czym chcemy zainteresować innych studentów oraz kandydatów na studia, spotykamy się w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w godzinach od 9 do 14. Już teraz możemy uchylić rąbka tajemnicy z przygotowań do tego wydarzenia {reszta relacji po wydarzeniu]. Przyjdź zobacz, co robimy, czym się interesujemy

Współtworzenie facebook kynologia:

www.facebook.com/kynologia.wbihz

gdzie pojawiają się artykuły z SKN Żywieniowców od paru lat.

-w semestrze letnim 22_23 zaprezentowano m. in: NNKT n-3 w diecie naszych psów – dodatkowe działanie. Cz. 3. Weronika Jacuńska, Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n–3 w diecie naszych psów – jakość oraz zagrożenia. Cz. 4. Weronika Jacuńska, MCT w diecie psa? Weronika Jacuńska

 

-w semestrze zimowym 22_23 zaprezentowano m. in: Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n-3 w diecie naszych psów – rola oraz źródła; Weronika Jacuńska, Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n–3 w diecie naszych psów – dodatkowe działanie, Weronika Jacuńska

 

4-6.10.2022 r. Ukraina:

uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej na Ukrainie (4-6.10.2022). Wynikiem są doniesienia w materiałach konferencyjnych: Kępińska-Pacelik J., Jacuńska W., Biel W., Shuvar I. Fatty acid content of dry dog foods with different sources of animal components. Materials of International Scientific and Practical Conference "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК: тези доп. Міжнар. студ. наук. форуму", Lviv-Obroshyne, 4-6 October 2022, УДК 001.89:631.145 p. 59-60.

Kępińska-Pacelik J., Jacuńska W., Biel W., Shuvar I. Effect of animal protein source on the content of calcium and phosphorus in dry dog foods. Materials of International Scientific and Practical Conference "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК: тези доп. Міжнар. студ. наук. форуму", Lviv-Obroshyne, 4-6 October 2022, УДК 001.89:631.145 p. 61-62

21-23.09.2022 r. Kraków:

Uczestnictwo w LXXXVI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie w dniach 21-23 września 2022 roku. Wydano materiały w wersji papierowej z numerem ISBN.Jacuńska Weronika, Kępińska-Pacelik Jagoda, Biel Wioletta, Maciejewska-Markiewicz Dominika, Matysiak Beata, Kołodziej-Skalska Anita, pt. OCENA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ I JAKOŚCI TŁUSZCZU W KARMACH DLA SZCZENIĄT

 

 

Rok akademicki 2021/2022

2-3 czerwca 2022 r.:

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktycznej „Państwo, Osiągnięcia i Perspektywy Rolnictwa i Produkcji w Warunkach Integracji Europejskiej”, Lwów-Obroshyne, Ukraina, w ramach której wyszły materiały konferencyjne, gdzie znalazły się doniesienia członków SKN

18.11.2021 r. :

Członkowie SKN Żywieniowców wzięli udział w zorganizowanej przez SGGW w Warszawie formie on-line w Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”, która odbyła się 18.11.2021 r. zdobywając II miejsce za referat nt. Ocena wartości odżywczej pełnoziarnistej mąki gryczanej oraz jej wpływu na wybrane cechy jakościowe przekąsek ekstrudowanych

14 października 2021 r.:

Członkowie koła aktywnie włączyli się w uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Środowisko-zwierzę-człowiek" [International Conference „Environment-Animal-Human” together with the 20th Anniversary of the Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica Journal] połączonej z obchodami 20-lecia czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Zootechnika

Rok akademicki 2020/2021:

Publikacje, w których współautorami są członkowie naszego koła:

Kępińska-Pacelik, J., Biel, W. (2021). Microbiological Hazards in Dry Dog Chews and Feeds. Animals, 11(3), 631. https://doi.org/10.3390/ani11030631

Biel, W., Jaroszewska, A., Stankowski, S., Sobolewska, M., Kępińska-Pacelik, J. (2021). Comparison of yield, chemical composition and farinograph properties of common and ancient wheat grains. European Food Research and Technology, 247(6), 1525-1538. https://doi.org/10.1007/s00217-021-03729-7.

Kępińska-Pacelik, J., Biel, W. (2021). Analysis of mineral compounds in dry dog foods and their compliance with nutritional guidelines. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 19(4), 47-56. DOI:10.21005/asp.2020.19.4.06.

Greń K., Misiorna P, Rogowska E. 2020, Ocena wartości odżywczej karm suchych ekstrudowanych dla psów dorosłych. Monografia naukowa pokonferencyjna XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 19–20 listopada 2020 r. Problematyka nauk przyrodniczych i technicznych – Tom 4. ISBN 978-83-7717-347-3.

WSPÓŁPRACA WYDAWNICZA:

W tym roku akademickim po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez czasopismo Przemysł Spożywczy. Redakcja postanowiła umożliwić młodym, zdolnym studentom opublikowanie na łamach czasopisma artykułów z tematyki, którą się interesują, w ramach której tworzą swoje prace dyplomowe lub projekty. Opublikowane prace członków naszego koła to:

Kępińska-Pacelik J., Biel W. 2021. Znaczenie glutenu w technologii żywności i jego wpływ na zdrowie konsumenta”. 2, 33-36. DOI 10.15199/65.2021.2.6

Kępińska-Pacelik J., Biel W. 2021. Ostryż barwierski (Curcuma longa L.) – źródło kurkuminy, wykorzystanie w przemyśle spożywczym i medycynie”. 7, 25-28, DOI 10.15199/65.2021.5.5

Kępińska J., Biel W. 2020. Zagrożenia związane z obecnością mikotoksyn w żywności, Przemysł Spożywczy, 74(2), 24-28. DOI 10.15199/65.2020.2.5,

Mateuszuk K., Biel W. 2020. Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.) cenne źródło dodatków do żywności, Przemysł Spożywczy, 74(5), 33-36. DOI 10.15199/65.2020.5.6,

Kępińska J., Biel W. 2020. Problem występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności. Przemysł Spożywczy, 74(7), 19-24. DOI 10.15199/65.2020.7.4.

Kępińska J., Biel W. 2020. Ocena zagrożenia metalami ciężkimi w produktach spożywczych. Przemysł Spożywczy, 74(8), 52-56. DOI 10.15199/65.2020.8.8

WSPÓŁPRACA Z SKN KYNOLOGÓW PRZY WSPÓŁTWORZENIU fecebook'a kynologii:

zapraszamy do lektury:

https://www.facebook.com/kynologia.wbihz/ 

 gdzie co wtorek pojawiają się artykuły z SKN Żywieniowców (autorki Emilia Rogowska i Jagoda Kępińska-Pacelik)

w roku akademickim 20_21 zaprezentowano:

DZIKA RÓŻA (Rosa canina) ,  JEŻÓWKA PURPUROWA (Echinacea purpurea L.),  OSTRYŻ DŁUGI (Curcuma longa L.),  PRAWOŚLAZ LEKARSKI (Althaea officinalis L.),  Gwiazda betlejemska i jemioła, czyli świąteczne zagrożenia dla naszych psów, MNISZEK LEKARSKI (Taraxacum officinale),  KREW – naturalna odporność, Suszone gryzaki – smaczna przekąska, czy mikrobiologiczne zagrożenie?  Mykotoksyny – kolejne zagrożenie w karmach dla psów, Dodatki w karmach dla psów,  Błona ze skorupek jaj, YUCCA SCHIDIGERA,  Koszyczek wielkanocny dla psa,  Czekolada – śmiertelne zagrożenie, . Węglowodany – zbędne czy niezbędne?,  NIE DLA PSA… CEBULA, Dlaczego pies nie może jeść winogron?,  Grillowanie z pupilem, Czy ksylitol jest bezpieczny dla psa?,  Czy warto włączyć owoce jagodowe do diety psa?  Zagrożenia w domu i ogrodzie,  Rośliny ozdobne niebezpieczne dla psów, Kurkuma dla psa – dlaczego warto włączyć ją do diety?  Udar cieplny u psa

maj 2021:

Członkowie SKN Żywieniowców uczestniczyli w warsztatach praktycznych z cyklu z cyklu Nauka Praktyce pt. "Bezpieczne i skuteczne odchudzanie psów".  Organizatorem była Katedra Żywienia Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. https://zywieniepsow.urk.edu.pl/ . W tym roku warsztaty odbyły się on-line. Celem warsztatów było przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy na temat problemu otyłości u psów, jak również zdobycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem bezpiecznego planu odchudzania. Ponadto podczas warsztatów zostały przedstawione zasady przygotowywania i stosowania domowych diet odchudzających, omówiono problemy zdrowotne, w których zastosowanie przemysłowych karm odchudzających jest wykluczone. Warsztaty otworzył prof. dr hab. Z. M. Kowalski z wykładem nt. „Problem otyłości u psów”, bardzo interesująco dr Jacek Wilczak zaprezentował „Metaboliczne konsekwencje otyłości psów”. Odbyła się również część praktyczna, którą poprowadziły dr Olga Lasek przedstawiając „Praktyczne odchudzanie psów – przygotowanie planu odchudzania”, a dr Sybilla Berwid-Wójtowicz omówiła „Odchudzające diety domowe dla psów. W części praktycznej zaprezentowano bardzo ciekawe i proste narzędzie w postaci arkusza kalkulacyjnego – pomocnego narzędzia do opracowania programów odchudzania. Omówione zostały problemy zdrowotne, w których zastosowanie przemysłowych karm odchudzających jest wykluczone i zaprezentowano gotowe propozycje składu diet uwzględniających m. in. rodzaj choroby towarzyszącej i wielkość psa oraz zalecane proporcje surowców w dawce. Jeden dzień – sobota- a tyle interesujących informacji przydatnych w praktyce. Dzięki warsztatom wiemy, że jest możliwe  w sześciu krokach bezpieczne odchudzenie psa. Dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu Warsztatów za zaproszenie i już czekamy na kolejną edycję warsztatów.

 luty 2021:

pomimo pandemii jesteśmy aktywni również za granicą, w dniu 25 lutego 2021 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji, Dniepr, Ukraina z doniesieniem na temat Major nutrients mineral compounds in dog foods and their compliance with nutritional guidelines, którego głównym autorem była Jagoda Kępińska-Pacelik - członek SKN Żywieniowców

grudzień 2020:

Miło nam pochwalić się, że z długim "poślizgiem" wyszła wreszcie publikacja studentek z naszego koła w postaci zbiorczej recenzowanej monografii. Monografia zawiera zbiór tematycznych prac prezentowanych przez uczestników podczas XXV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 19-20 listopada 2020 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. Znajdziemy tam publikację K. Greń, P. Misiornej i E. Rogowskiej nt. OCENA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ KARM SUCHYCH EKSTRUDOWANYCH DLA PSÓW DOROSŁYCH. Monografia jest dostępna w systemie OPEN ACCES (ISBN 978-83-7717-347-3 ). Jeszcze raz gratuluję Autorką publikacji pracy i wytrwałości by doprowadzić do finału badania mimo ciężkiego okresu i zdalnej pracy.

  https://upwr.edu.pl/uczelnia/wydawnictwa-uczelniane/monografie-konferencyjne-skn

 

 listopad 2020:

 •  VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych na ZUT w Szczecinie:

 W dniach 27-28 listopada 2020 roku w Szczecinie odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.  Również SKN Żywieniowców zaprezentował wyniki swoich badań. Pani Paulina Misiorna przedstawiła w Bloku Zwierzęcym referat nt. OCENA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ KARM EKSTRUDOWANYCH Z BIAŁKIEM LARW OWADÓW (HERMETIA ILLUCENS).  Gratuluję chęci wzięcia udziału i pracy nad opracowaniem wyników w tym temacie i zaprezentowania on-line wyników swojej dodatkowej pracy. 

 

Tegoroczny XXXVII Sejmik Studenckich Kół Naukowych oraz XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu tradycyjnie organizowany we Wrocławiu w maju, został przeniesiony na listopad. Aktualna sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na spotkanie na żywo. Dlatego konferencja odbyła się  w formie on-line w dniu 19 listopada br. Obrady odbyły się na platformie Google Meet.  Uczestnikami byli również studentki kierunku kynologia z naszego koła.

W sesji nauk podstawowych i popularnonaukowej zaprezentowała wyniki swoich badań nt. „Wykrywanie dna kurzego w karmach przemysłowych dla psów” studentka Kamila Mateuszuk ze SKN Żywieniowców .

W sesji  nauk klinicznych studentki z tego samego koła Katarzyna Greń, Paulina Misiora, Emilia Rogowska za prezentację nt.” Ocena wartości odżywczej karm suchych ekstrudowanych dla psów dorosłych” otrzymały wyróżnienie od jury.

https://www.facebook.com/kynologia.wbihz/?ref=py_c

wrzesień 2020:

VII Warsztaty kynologiczne „Pies w sporcie i rekreacji”:

Niestety, pandemia pokrzyżowała plany związane z organizacją siódmych warsztatów kynologicznych (tym razem pod hasłem „Pies w sporcie i rekreacji”), ale – jak co roku – wydano materiały w wersji elektronicznej z numerem ISBN. Również członkowie naszego koła zgłosili prace do materiałów warsztatowych

Materiały z warsztatów "Pies w sporcie i rekreacji", Szczecin 09.2020 (ISBN: 978-83-7663-311-4)

 •  Jagoda Kępińska, Wioletta Biel , Suszone gryzaki – smaczna przekąska czy mikrobiologiczne zagrożenie?, str. 30
 •  Kamila Mateuszuk, Sandra Łączkowska, Wioletta Biel, Rola składników mineralnych i witamin w diec ie psów aktywnych, str. 35.
 •  Kamila Mateuszuk, Wioletta Biel, Związki o działaniu chodroprotekcyjnym, str. 42
 •  Sandra Łączkowska, Kamila Mateuszuk, Wioletta Biel, Makroskładniki w żywieniu psów sportowych, str. 47
 •  Karolina Waleńciak, Cukrzyca u psów, str. 95

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2019/2020:

V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych :

W dniach 22-23 listopada 2019 roku odbyła się V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, w której nasze koło wzięło udział prezentując dwie prace w formie posterów:

1. w sesji zwierzęcej: studentka kierunku kynologia S1 Kamila Mateuszuk  prezentując pracę pod tytułem „Zawartości wapnia i fosforu w karmach suchych dla szczeniąt ras dużych i olbrzymich”.

2. w sesji roślinno-przyrodniczej: studentka kierunku zootechnika S2 Anna Szewczyk prezentując pracę pod tytułem Wartość odżywcza oleju z konopi siewnych na podstawie składu kwasów tłuszczowych

Komisja Sekcji Roślinno-Przyrodniczej wyróżniła inż. Annę Szewczyk za prezentowane wyniki badań.

Gratulacje wszystkim Członkom SKN Żywieniowców za aktywność podczas Sesji SKN w ZUT w Szczecinie.

Rok akademicki 2018/2019:

2018:

 • W dniu 8 czerwca br. na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biotechnologia - problemy i wyzwania". W trakcie obrad odbyła się również Sesja Młodych Naukowców, w tym konkurs dla studentów z kół naukowych. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie był reprezentowany przez członków najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych.

 

Trzecie miejsce w sesji posterowej zajęli studenci reprezentujący SKN Żywieniowców z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z pracą nt. Potencjał antyoksydacyjny nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L.), autorstwa Anna Szewczyk (studentka S1 kierunek zootechnika), Natalia Maćkowska (studentka S2 kierunek biotechnologia), Wioletta Biel, Katrzyna Królaczyk. 

 

 

 • Wspólny sukces członków SKN Żywieniowców i SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 17-18.05.2018 r!

W dniach 17-18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wiodącymi są koła naukowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest to jedna z cyklicznych konferencji organizowanych w Polsce, na której Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie jest reprezentowany przez członków najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych. Co roku studenci naszego wydziału zdobywają na tej konferencji nagrody i wyróżnienia. Obecny rok nie był pod tym względem odmienny.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców i Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działające na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Pierwsze miejsce w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęli studenci reprezentujący oba koła: pani Katarzyna Pszczoła i Filip Hilarski, którzy połączyli swoje zainteresowania z tematyki żywienia i hodowli bydła i wspólnie zaprezentowali wyniki badań nt. „WPŁYW ŻYWIENIA NA WYNIKI PRODUKCYJNE BYDŁA MIĘSNEGO RASY ANGUS”.

Warto podkreślić, że jest to kolejne z rzędu zwycięstwo SKN Żywieniowców na konferencji organizowanej przez SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców sprawuje pani dr hab. inż. Wioletta Biel. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” sprawuje pani dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska.  

2017:

 • Członkowie SKN Żywieniowców są autorami recenzowanej publikacji: Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz, Marta Kurpińska. 2017. Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących. Monografia naukowa pokonferencyjna XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 25-26 maja 2017 r., Wrocław. pp. 150-158. ISBN 978-83-948516-0-6  (www.upwr.edu.pl/studenci/170/studenckie_kola_naukowe.html)
 • W dniach 24-25 listopada 2017 r. odbyła się III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, gdzie członkowie SKN Żywieniowców wygłosili referaty: 1. Wartość odżywcza nasion soi uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym w zależności od czynników genetycznych i agrotechnicznych, autorstwa Karolina Żurawowicz, Katarzyna Pszczoła; 2. Skład chemiczny i właściwości antyoksydacyjne liści mniszka lekarskiego, autorstwa: Krzesisława Olejniczak, Anna Szewczyk, Aleksandra Guszczenko (Blok Roślinno-Przyrodniczy) oraz zaprezentowali wyniki swoich badań w sesji posterowej:  Porównanie wartości pokarmowej kiszonek sporządzonych z mieszanki roślin bobowatych z trawami z dodatkiem chemicznym i mikrobiologicznym, autorstwa: Hubert Kozak, Michał Cywiński.
 • W dniach 25-26 maja 2017 roku na odbywającej się XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu studentki III roku, kierunku zootechnika,panie Marta Kurpińska, Katarzyna Pszczoła i Karolina Żurawowicz, zajęły I miejsce w sekcji Biologii i Hodowli Zwierząt za referat, pt. „Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących”
 • uczestnictwo w drugich warsztatach kynologicznych nt. "Pielęgnacja i żywienie psów" pod patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie 17.03. 2017, praca na temat: Wartość odżywcza komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących, autorstwa:  Marta Kurpińska, Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz

2016:

 • Uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, prezentacja na temat: WPŁYW MĄKI PEŁNOZIARNISTEJ OTRZYMANEJ Z ZIARNA OWSA NA GOSPODARKĘ LIPIDOWĄ SZCZURÓW DOŚWIADCZALNYCH, autorstwa S. Sikora, Blok Żywienia Człowieka

2015:

 • I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, 2 referaty: Ocena składu chemicznego mączki guar (Cyamopsis tetragonoloba), ze szczególnym uwzględnieniem substancji antyodżywczych,  Sylwia Sikora, Blok Przyrodniczy; Ocena wartości odżywczej ziela wybranych gatunków z rodzaju Amaranthus L. Kaja Przybylska, Sandra Pisarek, Blok Żywienia Człowieka

Liczba członków:  6

Członkowie Koła Naukowego mogą wykonywać badania na aparaturze znajdującej się w Katedrze. Posiadana w jednostce aparatura badawcza umożliwia przeprowadzanie analiz wartości pokarmowej i odżywczej pokarmów oraz pasz. W jednostce prowadzone są wraz ze studentami badania żywieniowe na szczurach laboratoryjnych.

Spotkania Koła Naukowego Żywieniowców odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 15:30