Ogłoszenia - informacje bieżące

Zaliczenie praktyk 2022/2023 dla studentów kierunku KYNOLOGIA S1/N1/rok III oraz KYNOLOGIA S2/rok I

Zaliczenie praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 01.09.2023 r. do 13.09.2023 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia: mailowo, telefonicznie lub osobiście.
Każdy wpisywany jest na inną godzinę.
Czas trwania zaliczenia ok. 45 min / osoba.

Komplet dokumentów z odbytej praktyki należy dostarczyć do Dziekanatu (p. 1/08)

Harmonogram zaliczenia praktyki - wrzesień 2023

TERMIN

SALA

01.09.2023

piątek

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

02.09.2023

sobota

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

06.09.2023

środa

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

07.09.2023

czwartek

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

08.09.2023

piątek

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

09.09.2023

sobota

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

12.09.2023

wtorek

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

13.09.2023

środa

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32

Zapisy przyjmuje:
mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
tel. 91-449-6703
e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

Zaliczenie praktyk 2022/2023 dla studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA S1/rok III, ZOOTECHNIKA S1/rok II i III, ZOOTECHNIKA S2/rok I

Zaliczenie praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie:
od 05.09.2023 r. do 14.09.2023 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia: mailowo, telefonicznie lub osobiście.
Każdy wpisywany jest na inną godzinę.
Czas trwania zaliczenia ok. 15 min / osoba.

Komplet dokumentów z odbytej praktyki należy dostarczyć do Dziekanatu (p. 1/08)

Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie:

1. Opinii wraz z oceną zakładowego opiekuna Praktyk;

2. Oceny Dzienniczka praktyk;

3. Oceny z zaliczenia ustnego.

 

 Do zaliczenia mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

  • podanie o zatwierdzenie miejsca praktyk,
  • kopię polisy NNW,
  • umowę,
  • wypełniony Dzienniczek Praktyk,
  • ankietę oceny miejsca praktyk,
  • konspekty z wybranych zagadnień.

 

  Harmonogram zaliczenia praktyki - wrzesień 2023

TERMIN

SALA

KIERUNEK

05.09.2023

wtorek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

zootechnika S1

06.09.2023

środa

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32biotechnologia S1

07.09.2023

czwartek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32zootechnika S2

08.09.2023

piątek

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32zootechnika S1

11.09.2023

poniedziałek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32biotechnologia S1

12.09.2023

wtorek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32zootechnika S1 + S2

13.09.2023

środa

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32biotechnologia S1

Zapisy przyjmuje:
mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
tel. 91-449-6703
e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Akademik w czasie praktyki!

Studenci, którzy odbywają praktykę zawodową (programową) w miesiącach letnich mogą mieszkać w akademikach, w trakcie trwania praktyki, po niższej, studenckiej stawce noclegowej.