Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt - The Student Scientific Society of Animal Physiology

Opiekun naukowy:  dr hab. inż. Katarzyna Michałek

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt powstało w 1956 roku i od ponad 60 lat zrzesza wokół siebie studentów, których łączy wspólna pasja do poszerzania swoich horyzontów i zgłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianej fizjologii zwierząt. Studenci SKN Fizjologii Zwierząt to grupa ambitnych i dynamicznych młodych ludzi, którzy nie boją się stawiać czoła najtrudniejszym naukowym wyzwaniom! W ramach cyklicznych spotkań członkowie SKN zajmują się m.in. zagadnieniami związanymi z fizjologią zwierząt gospodarskich, biorą czynny udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki oraz realizują własne pomysły i związane z nimi prace badawcze. Wyniki realizowanych projektów studenci prezentują corocznie na krajowych i zagranicznych konferencjach.


OPIEKUNOWIE NAUKOWI:

 • doc. Samuel Rotenberg - założyciel i pierwszy opiekun
 • prof. dr hab. Stanisław Baranow-Baranowski
 • prof. dr hab. Wiesław F. Skrzypczak
 • dr hab. inż. Małgorzata Ożgo
 • dr hab. inż. Alicja Dratwa
 • dr hab. inż. Katarzyna Michałek - od roku 2008

OSIĄGNIĘCIA:

Wymiernym efektem działalności SKN Fizjologii Zwierząt są m.in. wspólne publikacje oraz zdobyte liczne nagrody i wyróżnienia zarówno na konferencjach krajowych jak i zagranicznych.

 1. Jubileuszowa XXX Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Akademia Rolnicza, Szczecin 2000. II miejsce za prezentacje pracy pt.: Aktywność reninowa osocza a stężenie aldosteronu we krwi krów w okresie okołoporodowym.
 2. VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2000. III miejsce za prezentację pracy pt.: Aktywność reninowa osocza a stężenie aldosteronu we krwi krów w okresie okołoporodowym.
 3. XXXI Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Akademia Rolnicza, Szczecin 2001. III miejsce za prezentacje pracy pt.: Czynność nerek koźląt.
 4. XXXII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Akademia Rolnicza, Szczecin 2002. III miejsce za prezentacje pracy pt.: Wpływ blokowania enzymu konwertującego na wielkość ciśnienia tętniczego cieląt w okresie neonatalnym.
 5. XXXIIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Akademia Rolnicza, Szczecin 2004. Wyróżnienie za prezentacje pracy pt.: Wpływ blokowania enzymu konwertującego na ilość wydalonego sodu z moczem u cieląt w pierwszym tygodniu życia.
 6. XXXVIII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Akademia Rolnicza, Szczecin 2008. III miejsce za prezentacje pracy pt.: Western blot – na tropie białek.
 7. XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2009. II miejsce za prezentację pracy pt.: Western blot – na tropie białek.
 8. XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2013. I miejsce w sekcji hodowli zwierząt za prezentację pracy pt.: Wpływ dodatku laktozy w diecie na nerkowe wydalanie wody u cieląt noworodków.
 9. XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2014. Wyróżnienie w sekcji nauk podstawowych za prezentację pracy pt.: Identyfikacja oraz analiza ekspresji apolipoproteiny A4 w osoczu krwi cieląt w pierwszym tygodniu życia.
 10. XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2015. I miejsce w sekcji hodowli zwierząt za prezentację pracy pt.: Ekspresja apolipoproteiny A4 w nerkach prosiąt rosnących żywionych dietą o różnej zawartości fruktanów typu inulinowego.
 11. I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, ZUT w Szczecinie 2015. III miejsce w bloku przyrodniczym za prezentacje pracy pt.: Identyfikacja oraz analiza ekspresji TRPM6 i TRPM7 w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z różną zawartością fruktanów typu inulinowego.
 12. XXI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2016. I miejsce w sekcji nauk podstawowych i popularnonaukowej za prezentacje pracy pt.: Analiza ekspresji TRPM6 i TRPM7 w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z dodatkiem fruktanów typu inulinowego.
 13. XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2017 Wyróżnienie w sekcji klinicznej zwierząt gospodarskich, koni i drobiu za pracę pt.: Analiza profilu białkowego osocza krwi kuca szetlandzkiego z epilepsją: opis przypadku.
 14. XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 2017. II miejsce w sekcji medycyny weterynaryjnej za prezentację pracy pt.: Analiza ekspresji akwaporyny 2 w moczu cieląt noworodków.

W roku akademickim 2017/2018 studenci SKN Fizjologii Zwierząt aktywnie uczestniczyli w badań prowadzonych w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki oraz realizowali własne projekty badawcze. Uzyskane wyniki prezentowali na corocznych konferencjach i sesjach kół naukowych. W bieżącym roku akademickim studenci SKN Fizjologii Zwierząt brali udział w:

 1. III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 24-25 listopada 2017.
  • Prezentacja w bloku zwierzęcym referatu: Analiza profilu białkowego osocza krów mlecznych z mastitis: Badania wstępne. Dorota Pietrzykowska, Dorota Rudolf, Ilona Cichocka, Philipe Bolzan, Dario Tempini.
  • Prezentacja plakatu w sesji posterowej: Źródło zdrowej skóry, czyli wykorzystanie akwaporyn we współczesnej kosmetologii. Paulina Małkowska, Patricia Gonzaga Paulino.
 2. XXIII Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych i XXXV Sejmiku SKN, 17 -18 maja 2018, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  • Prezentacja referatu w sekcji klinicznej – zwierzęta gospodarskie, konie i drób: Porównanie i analiza profilu białkowego osocza krów mlecznych z mastitis. Dorota Pietrzykowska, Dorota Rudolf, Ilona Cichocka, Philipe Bolzan, Dario Tempini.
 3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Biotechnologia - problemy i wyzwania", 8 czerwca 2018, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
  • Przygotowanie streszczenia: Akwaporyny w jądrach u bydła. Badania wstępne. Katarzyna Michałek, Joanna Mochocka.